Schadebehandeling

Als u schade heeft, is dit natuurlijk erg vervelend, maar wij zullen ons best doen om dit zo goed en snel mogelijk op te lossen.

Schadebehandeling in 5 stappen

Stap 1: U meldt de schade
U meldt de schade bij ons (of de tegenpartij doet dit). Dit kan telefonisch via +31 (0)88 1002650 (lokaal tarief) of per e-mail, schade@abw.nl of via onze website www.abw.nl.

Wilt u ons helpen om snel de schade af te wikkelen? Stuur dan meteen alle relevante informatie mee, zoals een door beide partijen ondertekend schadeformulier, foto’s, offerte of een schaderaming en eventueel getuigenverklaring of een politierapport.

Stap 2: Wij bevestigen uw schade
U ontvangt binnen 3 werkdagen na uw melding een bevestiging van uw schade en een schadenummer.

Als wij nog niet alle relevante documenten van u hebben, vragen wij u om die op te sturen. Wij hebben in ieder geval een ondertekend schadeformulier nodig en eventueel een gespecificeerde herstelofferte, getuigenverklaringen, foto’s en/of een politierapport. U stuurt de documenten naar schade@abw.nl of per post naar ABW Verzekeringen B.V., Postbus 3027, 3301DA, Dordrecht.

Stap 3: Wij beoordelen uw schade
Om te beoordelen hoe we uw schade verder afhandelen, beoordelen we uw schade. We bekijken of u voor de schade verzekerd bent, of u alle benodigde gegevens zijn aangeleverd, of er een schade-expert nodig is en of we de schade kunnen verhalen op een tegenpartij.

Stap 4: Wij betalen de schade uit (indien verzekerd)
Is de schade verzekerd? Dan vergoeden wij de schade onder aftrek van het geldende eigen risico. Dit doen we binnen 14 dagen nadat de beoordeling is afgerond. Bent u het niet eens met de vaststelling van uw schade?

Stap 5: Wij verhalen eventueel uw schade op een tegenpartij
Bent u Volledig Casco verzekerd en is de tegenpartij aansprakelijk? Dan betalen wij uw schade onder aftrek van het geldende eigen risico en verhalen deze op de tegenpartij. Bent u WA of Beperkt Casco verzekerd en heeft u een rechtsbijstandverzekering? Dan geven wij u uw
schademelding door aan de rechtsbijstandsverzekeraar.