5 Tips om de beladingsgraad te verhogen

Geplaatst 20 juli 2019

Als transportbedrijf wilt u natuurlijk zo weinig mogelijk geld verspillen. De marges op de ritten zijn immers krap, dus de wagens moeten continu ‘declarabel’ rijden. In de transportbranche gebeurt dit echter altijd. Vrachtwagens die leeg terugrijden naar het thuisfront is een van deze grootste posten van verlies. De chauffeur had immers beter wat van een opdrachtgever mee terug kunnen nemen op zijn route naar het depot. In deze tekst leest u een aantal tips, waarmee u de beladingsgraad kunt verhogen.

1. Vervoeren voor derden

Stel uw vrachtauto moet vanuit Groningen weer helemaal terug naar Maastricht. Als dat met een lege vracht gebeurt, is dat natuurlijk verspilling. Daarom zou u op de terugweg een vracht van een ander bedrijf kunnen meenemen, tegen een vooraf afgesproken prijs. Dagelijks krijgen chauffeurs en transportplanners oproepjes van wagens die goederen kunnen meenemen. Er zijn ook diverse online marktplaatsen waar u zich op kunt aanmelden om ladingen te vervoeren.

Heeft u vaak lege ritten van uw klant terug naar het depot? Neem dan eens contact op met transportbedrijven in de regio van uw klant. Wellicht kunt u voor hen goederen richting uw omgeving rijden. Zo rijden uw vrachtwagens minder vaak leeg terug.

2. Meer opdrachten ontvangen

Natuurlijk is het erg voor de hand liggend dat als u meer opdrachten krijgt, u uw beleggingsgraad automatisch verbetert. Dit is over het algemeen helaas niet zo makkelijk. Gelukkig zijn er manieren waarop u gemakkelijk meer opdrachten kunt ontvangen. Als u gebruik zou maken van platformen waar lading op aangeboden wordt, zullen meer mensen op de hoogte gebracht worden van uw bedrijf. Op deze manier zal u automatisch al meer klanten en dus een verbeterde beleggingsgraad krijgen. Wij adviseren u wel om te onderzoeken of het betrouwbaar is.

3. Betere indeling van de goederen

Loze ruimten in uw vrachtauto verminderen of voorkomen is ook een erg voor de hand liggende reden voor uw geldverspilling. Daarom kunt u gebruik maken van dozen van verschillende groottes, passende ladingen met uw opdrachtgever afspreken of gebruik maken van verschillende groottes vrachtwagens. Op deze manier vervoert u meer goederen op dezelfde hoeveelheid brandstof. Daarmee verhoogt u uw beladingsgraad en verlaagt u dus uw geldverspilling.

Het is natuurlijk niet handig om goederen van meerdere verschillende opdrachtgevers naast elkaar te zetten. U zou echter wel gebruik kunnen maken van een flexibel dubbel laadvloersysteem. Op deze manier kan u uw vrachtauto in (on)gelijke segmenten opdelen en daardoor de loze ruimten verkleinen. Aan zo`n flexibel dubbel ladingssysteem zit nog een ander voordeel. Dit is dat u met zo`n systeem in aanmerking komt voor de Energie Investerings Aftrek.

4. Letten op gewicht

Vrachtwagens hebben een maximum te beladen gewicht. Dit betekent dat u de wagen niet helemaal vol kan stoppen met bijvoorbeeld staal of zware goederen. Soms is het geval dat als u de vloer bedekt met uw lading, u al in de buurt zit van het maximum gewicht. Dit betekent dat u al een hoge beladingsgraad heeft. U kan, in combinatie met het eerder genoemde systeem, er nog een lichte lading overheen zetten, waardoor u uw beladingsgraad optimaliseert. Zo haalt u het maximale uit één rit en hoeven er geen twee wagens te rijden. Let er wel op dat u de (zware) lading goed voorziet van de juiste zekeringen.

5. Distributiebestemmingen

Als u gebruik zou maken van meerdere ladingen voor meerdere opdrachtgevers, dan werkt u wellicht nog niet helemaal optimaal. Als u namelijk bij de eerste opdrachtgever uw eerste lading aflevert en u dan nog een heel stuk moet rijden tot de volgende bestemming, dan heeft u een groot deel van de rit geen optimale beleggingsgraad. Daarom is het handig als u de bestemmingen voor een enkele vrachtwagen zo dicht mogelijk bij elkaar legt. Dit is de dagelijkse uitdaging voor de transportplanner.

Lading verzekeren

Als chauffeur en transportbedrijf vervoert u goederen van uw klanten. Verzeker u tegen de financiële gevolgen van schade, breuk of diefstal met onze transportverzekeringen. Neem contact op met onze collega’s voor een polis voorstel op maat.