5 Uitdagingen voor magazijnbeheerders

Geplaatst 22 november 2019

Magazijnbeheerders staan in deze tijd voor veel uitdagingen. De ene innovatie is nog niet ingeburgerd of de volgende staat alweer voor de deur. Het is lastig om goed bij te blijven als het gaat om nieuwe technologieën, innovaties en ontwikkelingen die de gang van zaken beter en efficiënter maken. 

Magazijnbeheerders krijgen te maken met uitdagingen van binnenuit en van buitenaf, waardoor zij vaak worstelen met het vinden van de juiste aanpak. Wij geven u inzicht in de 5 belangrijkste uitdagingen voor magazijnbeheerders.

1. De logistieke arbeidsmarkt

Magazijnbeheerders zien dat het in deze tijd lastiger is om het juiste personeel aan te trekken, maar ook om het juiste personeel binnen de magazijndeuren te houden. Dit betekent dat de magazijnbeheerders meer capaciteit, financiële investeringen en tijd moeten besteden aan het zorgen voor een efficiënt logistiek proces en een passend personeelsbeleid. Het is belangrijk om continu op zoek te zijn naar nieuwe mensen.

2. Robotisering

Robotisering is iets waar we eigenlijk niet omheen kunnen. Dit is ook niet erg, want het zorgt voor een betere betrouwbaarheid van leveringen en doorlooptijden, terwijl het ook zorgt voor een verlaging van arbeidskosten. Robotisering is dus voordelig, maar stelt de magazijnbeheerders wel voor veel uitdagingen. In bepaalde gevallen moet er gereorganiseerd worden en in alle gevallen zijn er investeringen nodig en moeten de logistieke processen perfect gestroomlijnd zijn. Hiervoor is een samenwerkingsverband met IT, HR en logistiek noodzakelijk. 

3. Duurzame inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid krijgt steeds meer aandacht van bedrijven. Het zorgt voor meer werkplezier en productiviteit, voor betere werkprestaties en voor een verlaging van het percentage ziekteverzuim. Helaas wordt duurzame inzetbaarheid niet vanzelf bereikt en moeten bedrijven voortdurend aanpassingen en vernieuwingen maken binnen de processen. Magazijnbeheerders vinden het een behoorlijke uitdaging om voortdurend te blijven werken volgens de laatste vernieuwingen. 

4. Hogere efficiency 

Uiteraard is er binnen de magazijnen ook veel aandacht voor efficiency. We hebben het dan vooral over het scheppen van structuur, het zorgen voor netheid en het voortdurend op orde houden van de zaken. Veranderingen horen hier ook bij, want er moet ook gewerkt blijven worden aan een optimale veiligheid op de werkvloer. Wanneer ‘lopend personeel’ wordt vervangen door automatisch geleide voertuigen (AGV’s), dan moet er alweer worden omgeschakeld. Dit is slechts een voorbeeld. 

5. Veiligheid

Deze uitdaging sluit goed aan op de vorige uitdaging waar magazijnbeheerders mee te maken krijgen. Niets is zo belangrijk als het zorgen voor een optimale veiligheid op de werkvloer, maar hoe wordt een optimale veiligheid gerealiseerd als personeel steeds met nieuwe technologieën en innovaties te maken krijgt? De hogere prestatiedruk gecombineerd met nieuwe ‘snufjes’ op de werkvloer blijken vaker hét recept voor bedrijfsongevallen. Magazijnbeheerders ondervinden moeite om toch een optimale veiligheid voor personeel te kunnen blijven garanderen. 

Juiste verzekeringen voor uw magazijn

Er zijn gelukkig veel mogelijkheden voor magazijnbeheerders om toch beter mee te kunnen gaan in de flow. Zo kan de veiligheid worden geoptimaliseerd door met regelmaat te denken aan een RI&E. Uiteraard is het in alle gevallen ook heel belangrijk voor transportbedrijven om de juiste verzekeringen te hebben. Hier zorgt ABW graag voor. Neem vrijblijvend contact op met onze adviseurs voor meer informatie en advies.