Betrokkenheid medewerkers hooghouden in deze tijd: 5 tips

Geplaatst 16 december 2020

De wereld staat onder hoge druk van het coronavirus. Voor veel bedrijven geldt dat het steeds lastiger lijkt te worden om medewerkers betrokken te houden. We krijgen van sommige transportondernemingen te horen dat ze het niet altijd makkelijk vinden om het contact met chauffeurs goed te onderhouden. Er zijn namelijk heel veel zaken die om aandacht vragen. Daarnaast werken planners vaak wel op kantoor, maar werken onder meer de marketingmedewerkers en administratief medewerkers vanuit huis. ABW geeft u graag 5 tips om uw medewerkers in deze lastige tijd betrokken te houden.

1. Hoe kan de situatie verbeterd worden?

Zeker voor medewerkers die ineens thuis moeten werken geldt dat zij moeite hebben met het aanpassen aan de nieuwe situatie. Soms hebben zij bijvoorbeeld niet de beschikking over een goede werkplek thuis of moeten zij thuis werken in het drukke gezelschap van een partner en/of kinderen. Vraag hen eens wat u zou kunnen doen om de situatie voor hen te verbeteren. Zo laat u hen zien dat u het belangrijk vindt dat zij comfortabel actief kunnen blijven voor het bedrijf.

2. Ideeën verzamelen voor de toekomst

We hopen allemaal dat corona uiteindelijk onder controle komt en verdwijnt. We weten niet wanneer dit gaat gebeuren, maar het moment komt er wel. Het is goed om nu al na te denken over zaken die moeten veranderen binnen het bedrijf voor als iedereen weer het gewone werkende leven op mag pakken. Goede kans dat de 1,5 meter samenleving nog lange tijd moet blijven. Hoe wordt dit intern opgelost? Laat medewerkers meedenken, zodat zij actief betrokken blijven bij hun eigen toekomst binnen het bedrijf.

3. Zorg voor voldoende contactmomenten

Het valt niet altijd mee, maar het is wel belangrijk om tijd te reserveren voor persoonlijk contact met medewerkers. Iedereen ervaart deze lastige periode anders. Sommige medewerkers zullen te maken krijgen met financieel zwaar weer, er zijn medewerkers die mogelijk zelf corona oplopen en met de nodige gezondheidsklachten te maken krijgen. Mogelijk zijn er ook medewerkers die te maken krijgen met overlijden(s) door corona. Het is belangrijk om interesse te blijven tonen en steun te blijven bieden waar dit nodig is. Onderhoud het persoonlijke contact met uw medewerkers, digitaal, of zie elkaar fysiek.

4. Organiseer online meetings met medewerkers

Goede kans dat de coronacrisis ook zorgt voor veranderingen binnen uw bedrijf. Misschien gaat het financieel slechter of juist beter, waardoor er meer werk verricht moet worden. Wat zijn de economische gevolgen voor uw bedrijf? Hoe ziet de toekomst eruit voor het bedrijf en voor de medewerkers? Welke maatregelen moeten er getroffen worden om het bedrijf door de crisis heen te helpen? Het is belangrijk om dergelijke informatie te delen met uw medewerkers. Het best doet u dit tijdens een online meeting, zodat er direct contact bestaat. Stimuleer ook onderling contact tussen collega’s, zodat het teamgevoel in zekere mate blijft bestaan.

5. Zorg voor waardering voor uw medewerkers

Het is in deze tijd extra belangrijk om te laten zien dat u uw medewerkers waardeert. Waardering is waardevol voor medewerkers en zal dan ook zorgen voor een hogere mate van betrokkenheid. De kerstperiode zit er weer aan te komen. Het is een goed idee om uw medewerkers een blijk van waardering te geven in de vorm van een mooie bonus of een sfeervol kerstpakket. U krijgt er veel waardering voor terug!

Het einde van het jaar nadert

Het einde van 2020 komt langzaamaan in zicht. We kunnen er eerlijk over zijn: voor de meesten zal het geen leuk jaar geweest zijn. Transportbedrijven doen er daarom goed aan om de medewerkers een hart onder de riem te steken, met een mooie blijk van waardering.