Blijvende stijging van datadiefstallen

Geplaatst 21 mei 2021

Datalekken en datadiefstallen komen steeds vaker voor. Ook bij transportondernemingen. Datalekken kunnen op allerlei manieren worden veroorzaakt. Door het gebruik van mobiele telefoons onderweg. Boordcomputers die met een server in verbinding staan. Of via een online systeem met gegevens van medewerkers. Maar datalekken vinden niet alleen online plaats. Zo verloor een vrachtwagen een paar jaar geleden een grote hoeveelheid vertrouwelijke papieren die waren opgehaald bij een bankfiliaal.

Het aantal datadiefstallen neemt verder toe

Het aantal datalekken stijgt al jaren en daar lijkt voorlopig geen einde aan te komen. Sander Dekker, demissionair minister voor Rechtsbescherming, wil daarom meer aandacht besteden aan bewustwording. Het bieden van voorlichting behoort tot de wettelijke taken van de Autoriteit Persoonsgegevens. Daarnaast wil het kabinet zich sterker in gaan zetten om het privacy bewustzijn te verbreden. Op deze manier moeten datalekken beter voorkomen kunnen worden.

In 2020 lag het aantal datadiefstallen maar liefst 30 procent hoger dan in 2019. Er werden ruim 1.100 meldingen van datalekken gedaan bij de privacy waakhond. In heel het jaar 2020 kwamen er 25.950 privacy klachten binnen van ondernemingen, organisaties en burgers.

Gedigitaliseerde criminaliteit en geregistreerde cybercrime

Politica Attje Harma Kuiken diende vragen in over datadiefstallen en cybercriminaliteit. Het antwoord van minister Dekker liegt er niet om. Hij omschrijft dat vooral gedigitaliseerde criminaliteit en geregistreerde cybercrime een zorgelijke ontwikkeling doormaken. Hier wordt bij vermeld dat vooral cybercriminaliteit verder is toegenomen door de coronacrisis.

Het is tijd voor meer bewustwording

Door de coronacrisis zijn veel meer mensen online actief. Mensen die voorheen naar de winkel gingen voor een aankoop, doen de aankopen nu via internet. Hierdoor zijn er meer mensen die hun persoonlijke gegevens overhandigen aan bedrijven. Dit gebeurt heel gemakkelijk. Eenvoudigweg omdat de consument erop vertrouwt dat bedrijven zorgvuldig omgaan met de gegevens. Toch, een datalek is voldoende om ellende te veroorzaken.

Datadiefstal vindt makkelijker plaats dan vaak gedacht. Minister Dekker is dan ook van mening dat het aantal datalekken en datadiefstallen sterk kan worden verlaagd wanneer de bewustwording wordt verhoogd. Hier wil het kabinet op korte termijn meer aandacht aan gaan besteden.

Wat kunnen bedrijven en organisaties zelf doen?

Ondernemingen kunnen zelf uiteraard ook de nodige stappen zetten om gegevens beter te beschermen. Bewustwording is daarbij een belangrijk aandachtspunt. Op welke vlakken zijn er verbeteringen door te voeren? Hoe goed beveiligd is uw data? Kijk (nog) eens goed naar de interne processen. Of vraag een expert om dat te doen.

Ontdek op deze website van de overheid in welke risicoklasse uw onderneming zit door 11 vragen te beantwoorden. Ga daarna gericht aan de slag met de maatregelen die bij uw risicoklasse passen.

Eigenlijk zou 2-stapsverificatie nu al standaard moeten zijn, maar dit is lang niet bij ieder bedrijf het geval. Het is belangrijk dat bedrijven en organisaties kiezen voor het toepassen van tweefactorauthenticatie.

Net als dat u uw pand en voertuigen verzekert, kunt u zich verzekeren voor dit risico. Wij adviseren u graag over de mogelijkheden. Neem vrijblijvend contact met ons op.