Boete voor verkeerd of onvolledig ingevulde vrachtbrieven

Geplaatst 3 maart 2021

Vanaf 1 januari 2021 staat er een boete op het rijden met vrachtbrieven die onvolledig of verkeerd zijn ingevuld. Zowel de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) als de politie krijgt steeds vaker te maken met vrachtbrieven die niet in orde zijn. Recent is de Wet Wegvervoer Goederen (WWG) gewijzigd. Door deze wijziging is het nu mogelijk om boetes uit te geven wanneer chauffeurs rijden met onvolledig of verkeerd ingevulde vrachtbrieven. Let hier dus extra op als opdrachtgever en vervoerder.

Verandering in de wet: nieuw soort boete

Volgens artikel 2.13 Wet Wegvervoer Goederen was het voorheen uitsluitend verboden om te rijden zonder vrachtbrief. Een vrachtbrief die onvolledig of verkeerd ingevuld was, werd daarmee gewoon geaccepteerd. Het was bijvoorbeeld mogelijk om niet in te vullen waar de laad- en loslocaties zich bevonden. Waardoor het soms zelfs voor de leverancier niet duidelijk was waar een lading goederen naartoe zou worden gebracht. Hier is nu verandering in gekomen.

Vrachtbrieven moeten nu volledig en correct ingevuld zijn. Is dit niet het geval, dan staat daar een boete op. Dit betekent dat het (doen) verrichten van beroepsvervoer zonder vrachtbrief of met onvolledig of onjuist ingevulde vrachtbrief sinds 1 januari 2021 bij de wet verboden is.

De boete bedraagt 180 euro voor het niet op orde hebben van de vrachtbrieven. Dit is na te lezen op de website van de Rijksoverheid (zie artikel 2.13).

Regels bij binnenlands vervoer

Er zijn enkele verschillen tussen de nieuwe regels en richtlijnen voor binnenlands vervoer en voor internationaal vervoer. In alle gevallen dient er een vrachtbrief aanwezig te zijn die bij de eerste vordering kan worden getoond. Hierop moeten de correcte naam- en adresgegevens van de vervoerder vermeld te zijn. Voor binnenlands transport geldt dat ook het volgende correct vermeld moet staan op de vrachtbrief:

  • Naam- en adresgegevens van de afzender
  • Naam- en adresgegevens van de ontvanger
  • Omschrijving van de aard van de lading / goederen
  • Brutogewicht of (indien van toepassing) de hoeveelheid van de goederen

Vrachtbrieven bij internationaal vervoer

Wanneer het gaat om beroepsvervoer over de grens, dan is het belangrijk om de volgende informatie correct te vermelden op de vrachtbrief:

  • Naam- en adresgegevens van de afzender
  • Plaats- en datumvermelding van ontvangstneming
  • Specifieke plaats voor de aflevering van de lading
  • Totaal aantal colli
  • Nummer en unieke merken van aanwezige colli
  • Instructies voor het invullen van (douane)formaliteiten

Voorkom hoge boetes door de vrachtbrieven goed in orde te maken voor elke rit.