Economische groei begint af te vlakken de EU

Geplaatst 20 augustus 2019

Dat bomen niet tot in de hemel groeien, blijkt wel uit het afvlakken van de vrachtprijzen in de afgelopen periode. Het is een teken dat de top van de economische groei bereikt is en er een neerwaartse beweging zal gaan plaatsvindt. De stagnatie van de vrachtprijzen wegvervoer is één van de signalen hiervan. Een goed voorbeeld is de schamele stijging van de vrachtprijzen met 0,3% in het Duitse wegvervoer van het tweede kwartaal, de laagste stijging sinds twee jaar. De afvlakkende groei in Duitsland staat niet op zichzelf, maar heeft ook consequenties voor de omliggende Europese landen.

Geringe stijging

Opiniepeilingen door onafhankelijk bureau Kleffmann vormen de basis voor de vrachtprijsindex van vakblad ‘VerkehrsRundschau’. De toename is erg klein vergeleken met de voorgaande kwartalen, toen er steeds een stijging van minimaal 1% voorkwam. Een belangrijke oorzaak van deze lage stijging ligt in de sterk gestegen vrachtprijzen in het wegvervoer van de afgelopen jaren. De transportsector kreeg te maken met hogere kilometerheffingen voor het wegvervoer en tolheffingen op steeds meer wegen. Dit had zelfs een stijging van 3% als gevolg in het derde kwartaal van het afgelopen jaar. Zulke percentages zijn nu niet meer aan de orde.

Haperingen in Duitsland

De afnemende economische groei in Duitsland heeft een duidelijk effect op de stagnerende vrachtprijzen. Omdat Duitsland de grootste economie in de EU is wordt deze verzwakking ook gemerkt in de omliggende landen. Toch is het niet alleen kommer en kwel. Het bruto binnenlands product in Duitsland steeg met 0,4% in het eerste kwartaal, wat redelijk positief is. Maar ondanks dat hapert de economische groei duidelijk. Als bijkomstig punt van zorg dreigt een bankencrisis. Zo doet de Deutsche Bank afstand van een groot deel van zijn activiteiten in het buitenland. Daarbij komen tienduizenden arbeidsplaatsen te vervallen.

Effect voor Nederland

Ook in Nederland is het effect van de teruglopende economische groei in de omliggende landen merkbaar. Vooral in Limburg, Noord-Brabant en Overijssel ondervinden industriële bedrijven de gevolgen hiervan. In Nederland moet onder meer rekening worden gehouden met een aantal zaken:

  • Er wordt door opdrachtgevers in omringende Europese landen minder werk uitbesteed aan ondernemingen in de chemie, hoogtechnologische industrie en automobielsector.
  • Het ondernemersvertrouwen is verminderd door het handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China.
  • De aanstaande Brexit maakt ondernemers voorzichtiger.
  • Dankzij de toename van de dienstverlening, waaronder de ICT, heeft de Randstad een iets beter perspectief, maar er moet rekening worden gehouden met een verminderde productiegroei in heel Nederland.

Wees voorbereid

De transportsector is afgelopen jaren uit een dal geklommen en veel bedrijven schrijven weer zwarte cijfers. Er zal echter weer een periode van crisis komen. Wees als transportbedrijf hier op voorbereid. Kijk daarbij ook naar uw lopende verzekeringen. Het u wellicht té goed verzekerd of lopen polissen al een aantal jaren? Wellicht kunt u hier financieel voordeel behalen. Onze collega’s bekijken graag de mogelijkheden met u.