ERRU register en op te nemen clausules waar van toepassing

Geplaatst 21 maart 2022

Het ERRU register krijgt meer aandacht nu de Mobility Package maatregelen zijn ingevoerd. Wanneer er onherroepelijke, ernstige overtredingen plaatsvinden binnen wegtransport- en busbedrijven, gevestigd binnen de Europese Unie, dan worden deze zaken geregistreerd in het ERRU register. Maar, wat is dit register nu precies en waar moet u als transportbedrijf rekening mee houden? ABW geeft u graag meer inzicht middels dit artikel.

Het ERRU register: wat is dat nu precies?

ERRU is de afkorting van European Register of Road Transport Undertakings, ofwel het Europees register van wegvervoerondernemingen. In 2021 werd dit register binnen de EU in gebruik genomen als digitaal register voor het vastleggen van overtredingen die worden begaan door wegtransport- en busbedrijven. De geregistreerde informatie over deze overtredingen kan op deze manier worden gedeeld tussen de diverse lidstaten die behoren tot de EU.

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) houdt in Nederland de onherroepelijke overtredingen bij, waarin strafpunten worden gegeven aan bedrijven. Dit Nederlandse register wordt door de ILT gedeeld met andere EU-landen, die ook allemaal eigen registraties bijhouden. Deze nationale registraties vormen samen het ERRU register.

Waarom is een ERRU register noodzakelijk?

Het spreekt voor zich dat het belangrijk is dat een wegtransport- of busbedrijf zich houdt aan de geldende wet- en regelgeving. Onbetrouwbare partijen, die de wet- en regelgeving overtreden, zouden zich eigenlijk niet op de weg mogen bevinden. Door overtredingen te registreren en te delen met de lidstaten, ontstaat er een duidelijk beeld van welke ondernemingen wel en niet betrouwbaar zijn.

Het uiteindelijke doel van het ERRU register is om ervoor te zorgen dat vergunningen worden afgenomen van bedrijven die zich niet houden aan de geldende wet- en regelgeving. Op deze manier ontstaat er een betere waarborging van eerlijke en veilige concurrentie op de markt.

Wat voor overtredingen worden in het ERRU register opgenomen?

In Bijlage I van Europese Verordening 2016/403 worden alle overtredingen vermeld die worden opgenomen in het ERRU register. In totaal gaat het om 133 soorten overtredingen die worden ingedeeld in drie categorieën: Ernstige overtredingen, Heel ernstige overtredingen en Zeer ernstige overtredingen. Elke categorie heeft een eigen aantal strafpunten en deze strafpunten blijven geldig voor de duur van 24 maanden, waarna deze komen te vervallen.

Onder de overtredingen die worden geregistreerd vinden we bijvoorbeeld het overschrijven van het maximale gewicht van een voertuig, het overschrijven van de maximale afmeting van een voertuig, het overtreden van de ADR wetgeving en het niet in acht nemen van rusttijden en rijtijden. Alleen onherroepelijke overtredingen worden geregistreerd.

De grenswaarde is gekoppeld aan de onderneming

Er is een bepaalde grenswaarde aan strafpunten vastgesteld die niet mag worden overschreden. Deze grenswaarde is niet voor elk bedrijf gelijk. Het spreekt voor zich dat een transportbedrijf met 100 voertuigen sneller strafpunten zal verzamelen dan een bedrijf dat met slechts 5 wagens rijdt. De grenswaarde is daarom gekoppeld aan de onderneming, of eigenlijk aan het aantal gewaarmerkte kopieën van de onderneming. Wordt de grenswaarde overschreden, dan wordt er een onderzoek naar verwijtbaarheid van het bedrijf ingesteld door de NIWO. Is er sprake van verwijtbaarheid, dan kan de vervoersmanager ongeschikt worden bevonden en de Eurovergunning kan komen te vervallen.

Een clausule opnemen in het contract

Werkt u samen met diverse vervoerders? Dan is het aan te raden om een clausule op te nemen in de contracten met deze vervoerders. Hierin geeft u aan dat het vervoer uitsluitend mag worden uitgevoerd als de vervoerder in het bezit is van de benodigde vergunningen. Wordt de grenswaarde door de vervoerder overschreden, waardoor deze de vergunning verliest? Dan heeft u het recht om de overeenkomst te ontbinden.

Regel alles goed voor uw transportbedrijf

Als transportbedrijf is het belangrijk dat u de geldende wet- en regelgeving in acht neemt. U wilt de vergunning niet verliezen wegens een overschrijding van het maximale aantal strafpunten binnen de twee jaar. Het is belangrijk om voldoende aandacht te besteden aan de wet- en regelgeving, zodat u zeker stelt dat u geen strafpunten ontvangt. Natuurlijk is het ook belangrijk om andere zaken voor uw transportbedrijf goed te regelen, zoals verzekeringen. ABW is dé transportverzekeraar. Wij informeren en adviseren u graag. Neem vrijblijvend contact met ons op.