Europees Parlement keurt Mobility Package goed

Geplaatst 23 juli 2020

Het Mobility Package is begin juni 2020 definitief goedgekeurd door het Europees Parlement. De herziene regels, die verstoringen in wegvervoerconcurrentie moeten voorkomen en de werkomstandigheden van vrachtwagenchauffeurs moeten verbeteren, worden daarmee door het Parlement gesteund. Met de Raad werd al aan het einde van 2019 een politiek akkoord bereikt, maar nu hebben de Europees Parlement leden met alle drie de rechtshandelingen ingestemd die door de EU-ministers werden vastgesteld in het voorjaar van 2020. 

Met de nieuwe regels uit het Mobility Package komt er een einde aan Illegale praktijken in de transportsector en moet de concurrentie eerlijker worden. Chauffeurs en transportbedrijven uit heel Europa moeten zich dus gaan houden aan de nieuwe wetgeving. Ook in Nederland gaan we dus iets merken van dit Mobility Package. Wat precies, dat leest u in dit artikel.

Illegale praktijken bestrijden en eerlijke concurrentie 

De concurrentie binnen de transportbranche werd in de loop der jaren steeds oneerlijker en hier moet nu een einde aan gaan komen. De tachografen die aanwezig zijn in de voertuigen zullen worden ingezet voor de registratie van grensoverschrijdingen en het aanpakken van fraude. Er moet een koelperiode worden aangehouden van 4 dagen tussen cabotageritten die met hetzelfde voertuig en in hetzelfde land worden uitgevoerd. Dit voorkomt systematische cabotage. 

Transportondernemingen moeten kunnen bewijzen dat zij voor het grootste deel in de lidstaat werken waarin zij ook staan geregistreerd. Op deze manier wordt er opgetreden tegen de zogenaamde brievenbusbedrijven. Vrachtwagens moeten minstens eens per acht weken naar het operationele centrum van hun bedrijf terugkeren. De nieuwe EU-voorschriften gelden ook voor de lichte voertuigen, welke wel meer dan 2,5 ton wegen, waardoor deze voorzien moeten worden van een tachograaf. 

Eerlijk loon voor alle vrachtwagenchauffeurs

Gelijke lonen bereiken is ook een belangrijk onderdeel van het Mobility Package. Er wordt een helder rechtskader ingericht om zeker te stellen dat alle vrachtwagenchauffeurs een eerlijk loon ontvangen. Dit rechtskader voorkomt direct een teveel aan regels die op nationaal niveau worden toegepast. Op zowel de internationale transportactiviteiten als op cabotage zijn detacheringsregels van toepassing. Voor vervoer tussen twee landen en transitovervoer wordt een uitzondering gemaakt, inclusief of exclusief twee extra momenten voor laden en lossen.

Betere werkomstandigheden

Een ander belangrijk punt, waar het Mobility Package voor gaat zorgen, is een verbetering van de werkomstandigheden van vrachtwagenchauffeurs. Zij kunnen meer tijd thuis doorbrengen en rusttijden worden doorgebracht in betere omstandigheden. Transportbedrijven moeten de internationale ritten zo plannen dat de chauffeurs regelmatig wat tijd in de thuissituatie kunnen doorbrengen. Het is niet langer toegestaan om de wekelijks verplichte rusttijd door te brengen in de cabine. Dit dient thuis te gebeuren of in een accommodatie. Hierbij dient het bedrijf de accommodatiekosten te betalen. 

Wanneer gaan de nieuwe regels in?

Op dit moment worden de nieuwe regels bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie. Wanneer dit proces is doorlopen gaan de nieuwe regels in. Anderhalf jaar nadat de rechtshandeling in werking is gesteld zullen de detacheringsregels actief worden. Deze periode wordt ook aangehouden voor wijzigingen in de markttoegangsregels en vrachtwagenterugkeer, dus anderhalf jaar nadat de verordening over deze markttoegang in werking treedt. Voor chauffeursterugkeer en rusttijdregels geldt dat de nieuwe regels 20 dagen na het bekend maken van de verordening ingaan. 

Alles goed geregeld voor uw transportbedrijf

Mogelijk vraagt het Mobility Package ook om maatregelen binnen uw transportbedrijf. Dit is hét moment om direct alles goed te regelen voor uw onderneming. ABW uit Dordrecht is dé transportverzekeraar. Wij informeren en adviseren u graag over alles verzekeringen rondom uw transportbedrijf en personeel. Neem vrijblijvend contact met ons op.