Fysieke overbelasting: let op in magazijnen

Geplaatst 20 juni 2019

Als uw bedrijf personeel in dienst heeft dat in magazijnen werkt, is het zaak om als werkgever goed te letten op het risico van fysieke overbelasting. Als u zich als directeur cq. bedrijfsleider niet houdt aan de wet- en regelgeving op dit gebied, bent u bij ongelukken, letsel of lichamelijke problemen van uw magazijnpersoneel aansprakelijk. Door de toenemende werkdruk ligt een fysieke overbelasting al snel op de loer, zeker in vakantieperiodes wanneer er minder vast personeel is.

Personeel dat fysiek overbelast is geraakt door magazijnwerk is een kostenpost voor uw bedrijf. Ze zijn vaker ziek/afwezig zijn dan gezonde en fitte medewerkers. In totaal, zo blijkt uit onderzoek van TNO, hangt ongeveer twee derde van het personeelsverzuim samen met fysieke klachten. Met als gevolg langdurig verzuim of zelfs arbeidsongeschiktheid. Wat kunt als werkgever doen om fysieke overbelasting te verminderen? In dit blog geven wij u tips!

Klachten onder magazijnwerkers

In magazijnen wordt veel getild, gesjouwd en worden vaak herhalende bewegingen uitgevoerd. Bij een onjuiste houding, te langdurig dezelfde bewegingen maken of overbelasting, ontstaan er uiteenlopende fysieke klachten. Vaak betreft het hierbij nekklachten, rugklachten, spierproblemen en gewrichtsproblemen aan armen, benen en andere ledematen. De belangrijkste oorzaken van fysieke overbelasting die zich in een magazijn voordoen, zijn met name:

  • Spierklachten en pijnklachten door zich herhalende bewegingen. Zeker al de specifieke bewegingen vaak gemaakt worden, is er een verhoogd risico op fysieke problemen en uiteindelijk (langdurige) uitval.
  • Duw- en trekwerk van karren en wagentjes met vaak een zwaar gewicht.
  • Sjouwen en tillen van voorwerpen die zwaar of log zijn.
  • Regelmatig bukkende bewegingen maken en buigen.

Gezond en veilig magazijn

Als werkgever is het cruciaal om u te verdiepen in de veiligheid in uw magazijnen. De zogenoemde Code Gezond en Veilig Magazijn (CGVM) geeft hiervoor nuttige richtlijnen, waar u als bedrijfseigenaar zeker uw voordeel mee kunt doen. Het is namelijk uit onderzoek gebleken dat werkgevers die de arbeidsomstandigheden in hun magazijn serieus nemen en de juiste maatregelen uitvoeren, een sterk dalend ziekteverzuim zien. Het ziektepercentage daalt namelijk in twee jaar tijd van 10 procent naar 5 procent. Magazijnmedewerkers voelen zich gehoord, durven gevaren in het magazijn eerder openbaar te maken en zijn gemotiveerder.

Tips voor werkgevers

Als werkgever kunt u veel doen om de werksituatie in de magazijnen van uw bedrijf veiliger en gezonder te maken. Denkt u bijvoorbeeld aan de volgende maatregelen:

  • Een maximale stapelhoogte vaststellen voor het stapelen van dozen in het magazijn. De maximale hoogte wordt gemarkeerd in de magazijnstellingen. Zo voorkomt u dat uw personeel continu te hoog moert reiken.
  • Gebruik een pers voor de afvoer van grote dozen, zodat deze niet in stukken gesneden hoeven te worden.
  • Goede krukken dan wel ondersteunende en comfortabele stoelen gebruiken bij repeterende werkzaamheden. Hiermee worden verkeerde lichaamshoudingen voorkomen.
  • Bij pakketten en rollerbanden kunt u de hoogte van de rollerband aanpassen, zodat er gemakkelijk op- en afgeladen kan worden.
  • Maak uw personeel met jaarlijkse trainingen en informatiebijeenkomsten bewust van de gevaren in magazijnen. Let wel: 80 procent van de ongevallen in loodsen en magazijnen heeft te maken met menselijk handelen of menselijke nalatigheid.

Doe uw voordeel met bovengenoemde adviezen en u zult merken dat uw magazijnpersoneel minder vaak ziek is en meer motivatie krijgt!

Verzekeren van werknemers

Als werkgever zijn er diverse verzekeringen die u voor uzelf kunt afsluiten om de financiële gevolgen van een arbeidsongeval te beperken. U kunt ook een collectieve verzekering aanbieden aan uw medewerkers voor hun eigen verzekeringen. Onze medewerkers nemen graag de mogelijkheden met u door! Neem contact met ons op!