Geen verlenging geldigheid APK tijdens coronacrisis

Geplaatst 10 juli 2020

De geldigheid van de APK van voertuigen wordt definitief niet verlengd in Nederland. Aan alle lidstaten werd door de Europese Commissie aangeboden om de geldigheid te verlengen nu we wereldwijd te maken hebben met de coronacrisis. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft hierover nu een beslissing genomen. Er zal geen verlenging van de APK-geldigheid worden verleend tijdens de coronacrisis in Nederland. Dit betekent dat alle voertuigen, van personenauto’s tot vrachtwagens, gewoon op tijd gekeurd moeten worden. 

Waarom geen verlening van de APK-geldigheid?

De coronacrisis heeft invloed op alle landen, maar ieder land gaat er op een geheel eigen wijze mee om. Nederland heeft, zoals bekend, gekozen voor een zogenaamde intelligente lockdown. De economie komt hierdoor niet compleet stil te liggen. Veel bedrijven kunnen hun dienstverlening geheel of gedeeltelijk voortzetten. De dienstverlening met betrekking tot de Algemene Periodieke Keuringen gaat in ons land ook gewoon door. Daarom heeft het ministerie besloten dat het niet noodzakelijk is om de geldigheid van de APK te verlengen. 

Beroepscertificaten en rijbewijzen blijven wel langer geldig

De Europese Commissie heeft besloten dat beroepscertificaten en rijbewijzen wel langer geldig zijn wanneer de geldigheid in deze periode afloopt. Beroepscertificaten en rijbewijzen waarvan de geldigheid komt te vervallen tijdens deze coronacrisis worden verlengd met de duur van 7 maanden. Na deze periode zal opnieuw worden beoordeeld of de maatregel verlengd dient te worden. De Europese Commissie heeft dit besluit genomen voor alle lidstaten. De lidstaten mogen zelf bepalen wat er gebeurt met de geldigheid van de APK. Deze blijft dus ongewijzigd, volgens het ministerie, maar er worden wel enkele uitzonderingen gemaakt. 

Uitzonderingen met betrekking tot de APK-geldigheid

Er zijn nog altijd een paar mensen die in het buitenland vastzitten door de coronacrisis. Daarnaast zijn er mensen die actief zijn in een vitaal beroep. Voor deze twee groepen wordt een uitzondering gemaakt. Zij kunnen contact met de RDW opnemen wanneer de APK verloopt en zij niet in staat zijn om het voertuig tijdig opnieuw te laten keuren. De RDW zal vervolgens, samen met de persoon in kwestie, zoeken naar een passende oplossing. 

Tijdig keuren blijft belangrijk tijdens de coronacrisis

Voor verreweg de meeste particulieren en bedrijven geldt dus dat de APK op tijd opnieuw moet worden uitgevoerd. Dit is uiteraard ook belangrijk met het oog op de verzekeringen. ABW is dé transportverzekeraar in Nederland. Bent u als transporteur op zoek naar een verzekeraar die met u meedenkt in een goede verzekering voor uw transportbedrijf en die oog heeft voor preventie? Neem dan contact op met één van onze adviseurs.