Hanteer uw eigen voorwaarden bij export goederen

Geplaatst 20 juni 2019

De hedendaagse (transport)ondernemer zal weten dat uitbreiding richting het buitenland een erg aantrekkelijke actie lijkt. Diezelfde ondernemer zal ook op de hoogte zijn van de risico’s die toetreding tot deze vaak onbekende gebieden met zich meedraagt. Op juridisch gebied zijn er vaak talloze regels en manieren van samenwerken. Vandaar de noodzaak voor correcte algemene voorwaarden. Hanteer bij voorkeur uw eigen voorwaarden als u gaat exporteren.

Voordelen van algemene voorwaarden

In uw algemene voorwaarden stelt u enkele regels en verplichtingen op die toepasbaar zijn op iedere verkoop aan uw buitenlandse klant. Dit scheelt u een hoop extra administratie aangezien deze algemene voorwaarden eenmalig opgesteld worden waarna ze voor altijd toepasbaar zijn. Ook kunnen deze u beschermen tegen moeilijkheden en onenigheden over de daadwerkelijke betekenis van een contract of verkoop. U kunt ook voorwaarden opstellen voor logistieke partners waarmee u gaat samenwerken. Accepteer niet zomaar de voorwaarden van de andere partij.

Hou ze op de hoogte

Algemene voorwaarden zijn enkele juridisch van toepassing als u ze van te voren kenbaar heeft gemaakt aan uw klant of buitenlandse partner. Dit moet gebeuren alvorens het contract of de koop afgehandeld is. Meestal worden de algemene voorwaarden simpelweg benoemd in het contract. Wanneer de klant dit tekent, wordt er vanuit gegaan dat deze instemt met de inhoud ervan. Het is echter aan te raden de voorwaarden éénmaal extra te noemen voor het geval dat. ‘’Better be safe than sorry’’.

Andere algemene voorwaarden

Wat nu als de andere partij ook algemene voorwaarden heeft en die ook van u vraagt om akkoord mee te gaan? Wanneer deze twee met elkaar in strijd zijn, gelden de algemene voorwaarden waar als eerste naar verwezen wordt. Althans, dat geldt in Nederland zolang de tegenpartij uw voorwaarden niet expliciet afwijst.

Daarom raden wij u aan om het bestaan van uw algemene voorwaarden bovenaan het contract te vermelden. U voorkomt hiermee enige vorm van onduidelijkheid en u laat de klant zien transparant te willen handelen.

Taalbarrière bij contracten

Natuurlijk is er nog een onmisbaar aspect. Ondanks het feit dat de wereld in een rap tempo internationaliseert en dat u uw handel wilt voortzetten in het buitenland, is er nog steeds een erg aanwezige (en mogelijk problematische) factor. Namelijk taal.

Wanneer uw klant of opdrachtgever uw contract of voorwaarden niet kan lezen is er weinig reden tot hoop op een succesvolle deal. Hierom raden wij u aan de extra moeite te nemen om uw contract meertalig op te stellen. Dit laat uw partner zien dat u daadwerkelijk interesse hebt en straalt professionaliteit uit.

Veilig vooruit in het buitenland

Wees bij zaken doen met het buitenland extra alert op de contracten die u tekent. Laat deze altijd nalezen door een jurist als het om een belangrijke opdracht gaat. Wilt u bij een juridisch conflict kunnen rekenen op deskundige ervaring? Neem dan contact op voor meer informatie over onze rechtsbijstan§dsverzekering. Onze adviseurs stellen graag een offerte voor u op.