Masterclass ‘Toekomstgericht Ondernemen’

Geplaatst 1 november 2019

Ondernemen? Het MOET én kan BETER!

In de transportwereld wordt het steeds belangrijker voor ondernemingen om een heldere koers te volgen. Er is sprake van krappe marges en steeds scherpere wensen en eisen van de klanten. Ook op personeelsgebied zijn de vanzelfsprekendheden aan het verdwijnen. De vraag naar goed personeel neemt toe en ook de uitdaging om deze medewerkers te behouden komt op de directieagenda. De logistieke sector ondergaat snelle veranderingen op het gebied van ICT en schaalvergroting. Van het management wordt steeds meer gevraagd. In de wervelwind van alle dag is het de vraag of het management er aan toe komt om deze veranderingen te kunnen adopteren. Nog veel groter is de vraag of het management voldoende beeld en veranderingsvermogen heeft om de nieuwe wensen aan leiderschap voor zichzelf te kunnen vertalen? Veelal opgeklommen in het familiebedrijf in de drukte van alle dag is het niet makkelijk om hier tijd en energie in te steken. Echter dit kan wel eens het grootste verschil zijn tussen een kwakkelend bedrijf of een succesvolle onderneming.

De kernvragen zijn dan ook:

 • Hoe behoud ik mijn personeel?
 • Hoe houd ik mijn personeel gezond?
 • Hoe krijg ik meer geld voor mijn inspanningen?
 • Hoe krijg ik voorspelbare verkoop?
 • Hoe realiseer ik meer groei met meer rendement?
 • Hoe organiseer ik een groeiend bedrijf?
 • Hoe geef ik leiding?
 • Hoe verlaag ik mijn risico’s en werken we efficiënter?
 • Hoe realiseer ik meer rendement zonder groei?
 • Hoe zorg ik ervoor dat ik het niet alleen hoeft te doen?
 • Hoe organiseer ik dat we ons niet telkens aan de zelfde steen stoten?

Wat is de masterclass Toekomstbestendig Ondernemen?

Om op bovenstaande vragen antwoord te kunnen geven organiseert ABW in samenwerking met e2i de Masterclass Toekomstbestendig Ondernemen. Deze Masterclass geeft ondernemers en management nieuwe inzichten en vaardigheden op zowel persoonlijk als bedrijfsniveau om (delen van) de onderneming succesvol te leiden. De Masterclass geeft antwoord op de grootste uitdagingen waar de onderneming voor staat. De rode draad vormt inzicht in de eigen gedragsstijl en die van de ander. Daarnaast brengen de deelnemers de eigen onderneming in kaart. Dit is de basis voor toekomstig handelen. Tenslotte gaan we concreet aan de slag met de 4 invalshoeken van verandering:

 • 1 Sturing en Risicovermindering
 • 2 Voorspelbare en betere sales
 • 3 Rendement en kosten
 • 4 Ontwikkeling van medewerkers

De Masterclass Toekomstbestendig Ondernemen is opgebouwd uit drie blokken van 2 dagen, een tweedaags basisblok en vervolgens twee keer tweedaags verdiepingsblok. Tussen de blokken is er telkens een coaching moment op de werkvloer van de deelnemer van 2 uur voor een eerste reflectie op de opgedane kennis en ervaring.

Wat levert de Masterclass Toekomstbestendig Ondernemen op?

De deelnemers hebben de volgende doelen bereikt:

 • Inzicht in het eigen gedrag, gedrag van de ander en teamgedrag en weten hiervan optimaal gebruik te maken.
 • Inzicht en kennis van de ontwikkelingsfase van de onderneming (of delen hiervan) en weten de verdere koers en acties onder woorden te brengen en in plan te vertalen.
 • Inzicht en kennis in hoe de sturing en risicobeheersing vorm te geven richting een substantiële volgende stap.
 • Inzicht en kennis hoe een betere verkoop te realiseren met een betere prijs
 • Inzicht en kennis hoe de organisatie of delen daarvan zich echt gaan verbeteren en hoe efficiënt kan worden georganiseerd.
 • Inzicht en kennis hoe medewerkers worden geboeid en gebonden bij de onderneming en hoe men daar leiding aan geeft.
 • De leiding van de onderneming is in staat om gericht antwoord te geven en proactief te handelen op de ontwikkelingen in de sector.

Planning:

Blok 1:Donderdag 30 januari en vrijdag 31 januari 2020

Blok 2:Donderdag 26 maart en vrijdag 27 maart 2020

Blok 3:Donderdag 11 juni en vrijdag 12 juni 2020

Kosten:

De kosten voor de Masterclass bedragen € 3.295,– excl. BTW.

Inbegrepen is de catering op alle trainingsdagen, incl. diner.

Overnachtingsmogelijkheden zijn aanwezig, deze zijn voor eigen rekening.

Voor meer informatie bel 088-1002630 of mail naar  opleidingen@abw.nl