Rijgedragcoaching vermindert schadelast

Geplaatst 4 oktober 2021

Veilig en zuinig rijden draagt bij aan brandstofefficiëntie. Maar hoe stimuleer je als transportmanager dit bij de chauffeurs? Bijvoorbeeld via rijgedragcoaching van Nextdriver op basis van data uit de boordcomputer. “Op de dag dat je hiermee begint, begin je te besparen”, geeft chief technical officer Jasper Pauwelussen aan.

Het twee jaar geleden gestarte rijgedragprogramma Nextdriver vindt steeds meer zijn weg in het wegtransport. De tien bedrijven die recent een pilot met vijf of tien chauffeurs startten, gaan allemaal door. Zo’n 1.000 beroepschauffeurs worden nu via Nextdriver gecoacht op hun rijgedrag. Pauwelussen geeft aan dat de gemiddelde brandstofbesparing 3 procent is en dat de CO2-uitstoot gemiddeld ook 3 procent lager uitvalt. “Dat komt neer op een brandstofbesparing van € 500 tot € 1.000 per chauffeur per jaar en een gemiddelde uitstootvermindering van 1 tot 2 ton CO2 per chauffeur per jaar. Daarnaast kunnen bedrijven hiermee ook schades en onderhoudskosten verminderen. Een daling van het aantal incidenten met zo’n 35 procent is haalbaar, aldus Jasper Pauwelussen, chief technical officer bij Nextdriver.

Rijstijlanalyse

Hoe werkt Nextdriver? Via een koppeling met de meest gangbare boordcomputers worden gegevens verzameld over het rijgedrag, zoals snelheid, rem- en uitrolgedrag. Na analyse ontvangt de chauffeur via de Nextdriver-app elke week feedback op het rijgedrag. Een coach van Nextdriver geeft de chauffeur elke maand een terugkoppeling op zijn of haar rijgedrag met scores en verbeterpunten. “Door ze continu bewust te maken van hun rijgedrag en ze gericht en individueel te coachen, motiveren we chauffeurs hun rijgedrag structureel aan te passen. Daarnaast hebben we ieder kwartaal overleg met de werkgever over de behaalde prestaties van de groep, dus niet per individu. Daarbij wordt ook de schadelast besproken. Samen met andere factoren die de schadelast bepalen, zoals drukte, lukt het ons om de schadelast bij de bedrijven sterk terug te dringen. De data over het rijgedrag zijn er wel, maar het is complex om hier zelf als ondernemer of manager iets mee te doen. Coaching kost veel tijd en is echt een vak. Daar kunnen we een ondernemer mee helpen, maar hij kan ook zelf een coach aanstellen.”

Goed uitleggen

Pauwelussen vervolgt: “Het is laagdrempelig voor bedrijven om met Nextdriver te starten. Het is dan wél belangrijk om aan chauffeurs goed uit te leggen wat het belang is van goed rijgedrag, en dat Nextdriver inzichten oplevert die ervoor zorgen dat zij veilig thuiskomen én de efficiëntie verbetert. Zij moeten inzien dat het geen systeem is van ‘big brother is watching you’. Wij kunnen het management bij die voorlichting helpen. Na uitleg begrijpen negen van de tien chauffeurs dit; sommigen zijn zelfs enthousiast en een enkeling minder. Meestal kan een bedrijf binnen twee weken na aanmelding starten met Nextdriver.” Nextdriver werkt nauw samen met ABW, gespecialiseerd in het verzekeren van transportondernemingen en ontzorgen op het gebied van preventie en opleidingen.

Grip houden of krijgen op het schadeverloop is een belangrijk aandachtspunt in de gesprekken van ABW met verzekerden. Marius van der Valk, senior adviseur schadepreventie wegtransport: “Het is belangrijk om de schadelast te beheersen, anders stijgen premies en eigen risico’s al snel. Daarnaast helpen wij onze klanten met het verlagen van de milieu-impact. Daarom brengen wij regelmatig het rijgedrag programma onder de aandacht en zetten wij in op schadepreventie en bijbehorende goede resultaten.”

Competitie

Een van de bedrijven die goede resultaten heeft behaald op het gebied van schadevermindering met onder meer Nextdriver is Bentvelzen Transport uit Bleiswijk met zo’n zeventig eenheden en 140 medewerkers. Eigenlijk is het behaalde resultaat een voortvloeisel uit een combinatie van een aantal maatregelen. Bentvelzen’s backofficemanager Gerrit Bosman, verantwoordelijk voor schadepreventie, is hiervoor aangesteld per 1 februari 2020.

“Ik kende Nextdriver al vanuit mijn vorige werkgever en ook ABW raadde het ons aan vanwege ongunstige schadecijfers. Bovendien vinden wij verkeersveiligheid erg belangrijk. Iedereen moet ‘s avonds veilig thuiskomen. Daarnaast moeten wij onze kosten in de gaten houden. Wij gebruiken het coachingssysteem sinds het tweede kwartaal van vorig jaar. De koppeling met de boordcomputer is soepel verlopen. Vanwege corona konden wij het programma niet persoonlijk onboarden bij de medewerkers, maar hebben we samen met Nextdriver een vraag-antwoordlijst samengesteld en verspreid onder de medewerkers. Hoewel er in het begin wat weerstand onder chauffeurs was, omdat zij iets op hun telefoon moesten instellen, hoor ik er nu niemand meer over. De meesten vinden het leuk, omdat er een competitie aan verbonden is. In de wekelijkse app die zij ontvangen, kunnen zij namelijk hun eigen positie zien ten opzichte van anderen.”

Jasper Pauwelussen (rechts) met Nextdriver-ceo Guido Sluijsmans.

Lagere premie

Hoewel Bosman eens per kwartaal werd geïnformeerd over de voortgang, vond hij het in het begin wennen dat hij geen inzicht had in de voortgang per chauffeur. “Daarom hebben we sinds kort toch toegang tot een klein deel van de data gerealiseerd. Die data zijn via het portaal te raadplegen. Dat zijn data die normaliter toch al zijn in te zien via de voertuiggegevens uit de boordcomputer, maar dan overzichtelijker. Als blijkt uit de data dat een chauffeur verbetering behoeft, dan rijdt onze interne coach een dagje met hem mee voor tips en tricks.

Na ruim een jaar met Nextdriver te hebben gewerkt, zijn dit jaar de verzekeringspremie en het eigen risico verlaagd.” Ook wordt er brandstof bespaard door de meer defensieve rijstijl van de chauffeurs. Dat wordt binnenkort toegevoegd. Er wordt daarbij rekening gehouden met het feit dat het transportbedrijf veel in de distributie zit. “Wij rijden veel in de steden, maar op de wegen daarbuiten is het ook superdruk. We denken dat we altijd aandacht moeten blijven besteden aan rijgedrag. Anders verslapt de aandacht. Nextdriver biedt ons een manier om zicht te houden op het rijgedrag. Dat blijft nodig.”

gepubliceerd in Transport & Logistiek nummer 9, september 2021.