Situatie Oekraïne-Rusland: invloed op uw verzekeringen

Geplaatst 25 februari 2022

Door de inval van Rusland in Oekraïne geldt er in dat land kleurcode rood. Dit kan effect hebben op uw chauffeurs, vervoer, materiaal en verzekeringen. Op deze pagina geeft ABW meer informatie over de situatie in Oekraïne en wat dat kan betekenen voor uw verzekeringen.

Kleurcode rood wordt niet zomaar afgegeven. Het is te gevaarlijk om naar Oekraïne te gaan. Bent u of zijn uw chauffeurs daar? Verlaat Oekraïne dan zo snel mogelijk.

Oorlog en de invloed op verzekeringen
In de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 staat dat schadeverzekeraars geen schades mogen verzekeren die zijn veroorzaakt door groot molest, zoals een gewapend conflict, een burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer en muiterij.

Wat is er bijvoorbeeld niet verzekerd?

  • Aansprakelijkheid van de werkgever voor letsel of het overlijden van uw werknemer door oorlogsgeweld.
  • Inbeslagname met als doel om datgene in te zetten voor oorlogsdoeleinden.
  • Schade door gevechtshandelingen.

Hulpverlening bijvoorbeeld bij ziekte of een ongeval of berging van de vrachtwagen, kunnen wij niet garanderen. Schade door een aanrijding is wel verzekerd.

Dienstverlening aan Rusland
Doet u zaken met Rusland, dan is het goed om er van op de hoogte te zijn dat er sancties gelden tegen dat land, maar ook tegen de Republiek Belarus. U mag die sanctieregels niet overtreden en wij mogen niet iets verzekeren waarvoor de sancties gelden.

Zo zijn uitkeringen aan een gesanctioneerd persoon of bedrijf niet verzekerd. Dit geldt ook als er een vrachtwagen in beslag wordt genomen die sanctiegoederen vervoert met eindbestemming Rusland. Dit is ook het geval als dit de eindbestemming is van opvolgend vervoer en u daar zelf niet komt.

Volg de laatste ontwikkelingen
Het is onduidelijk hoe deze situatie zich verder zal ontwikkelen. Houdt de laatste ontwikkelingen daarom goed in de gaten. Voor meer informatie:

Meer informatie
Heeft u vragen, neem dan contact met ons op. ABW staat voor u klaar via telefoonnummer +31 (0)88 100 26 00. Is er dringend medische hulp nodig, dan kunt u het beste direct bellen met de lokale hulpdiensten. Dit kan via 999 of 112.