Staat veiligheid bij u voorop in het magazijn?

Geplaatst 19 december 2019

Veiligheid op de werkvloer is méér dan belangrijk. Wanneer we kijken naar de prioriteitenlijst, dan hoort veiligheid toch wel bovenaan te staan. Steeds meer productie- en handelsbedrijven gaan aan de slag met een verbetering van de veiligheid in het magazijn. Dit is positief, maar veiligheid is niet een tijdelijke bezigheid. Het moet continu worden uitgedragen. Juist omdat veiligheid binnen veel bedrijven geen onderdeel uitmaakt van de bedrijfscultuur gaat het nog té vaak mis. Staat de veiligheid bij u voorop in het magazijn?

Veel ongevallen in magazijnen in Nederland

In Nederland vinden er jaarlijks nog behoorlijk veel ongevallen plaats in productieruimten en magazijnen. Op jaarbasis hebben we het over minstens 1.700 ongelukken met heftrucks. In gemiddeld 150 van deze gevallen is er sprake van ernstige gevolgen. Lang niet alle bedrijven treffen alle belangrijke maatregelen om een optimale veiligheid te kunnen garanderen en de risico’s tot een minimum te beperken. Er zullen altijd grote risico’s en gevaarlijke omstandigheden blijven bestaan wanneer veiligheid niet binnen de bedrijfscultuur wordt opgenomen. 

Wat kunnen bedrijven hieraan doen?

Er zijn veel manieren om de veiligheid in productieruimten en magazijnen te verhogen. Verplichte trainingen zijn bijvoorbeeld een uitstekende maatregel, echter, deze trainingen worden vaak aan een selectieve groep aangeboden. In veel gevallen gaat het om managers die de theorie onvoldoende in de praktijk brengen en niet overbrengen op personeel. Een voorbeeld van hoe het ook kan én hoe het veel effectiever kan, is om jaarlijks een ‘Veiligheidsdag’ te organiseren om de aandacht steeds opnieuw te vestigen op veiligheid op de werkvloer en veilig werken. Zowel managers als personeelsleden kunnen unieke ervaringen opdoen met het oog op de veiligheid, waardoor zij zich meer bewust worden van magazijnveiligheid. 

Tip: maak een veiligheidsdag vooral ook leuk!

Een veiligheidsdag helpt bedrijven om personen in alle lagen binnen de onderneming bewuster te maken van veiligheid én risico’s. Het is goed om iedere veiligheidsdag een uniek thema te geven waar het bedrijf mee aan de slag gaat. Daarnaast is het belangrijk om deze dag niet alleen heel serieus te laten verlopen, maar om ook te zorgen voor de nodige humor. Wanneer een dag leuk is ingericht levert het meer op, voor iedereen. 

Verlaag de schadelast

Veiligheid is natuurlijk niet alleen belangrijk voor productie- en handelsbedrijven. Voor alle ondernemingen is het belangrijk om veel aandacht te besteden aan veiligheid. Door veilig te werken zijn er minder ongelukken en dus minder schade in het magazijn. Verzeker uw magazijn, bedrijfspand en medewerkers optimaal. ABW Verzekeringen staat hierin klaar voor transportbedrijven. Vanuit een optimale kennis van de branche denken wij met u mee én bieden wij u de juiste verzekeringen aan. Wilt u meer weten? Neem dan vrijblijvend contact op met één van onze adviseurs.