Stadsdistributie in Rotterdam uitstootvrij in 2025?

Geplaatst 1 september 2019

Heeft u de laatste plannen van de regio Rotterdam al gelezen? De gemeente Rotterdam heeft als doel om de binnenstad uiterlijk in 2025 uitstootvrij te hebben. Om dit ambitieuze doel te bereiken heeft de gemeenteraad het “Stappenplan Zero Emissie Stadsdistributie” gepresenteerd. De gemeente werkt eraan om vrachtvoertuigen die ten behoeve van bevoorrading de stad in moeten zo schoon mogelijk te laten rijden.

Om het vervoer zo efficiënt mogelijk te laten verlopen, kan ook van goede alternatieven zoals hubs gebruik gemaakt worden. Natuurlijk moeten de maatregelen niet leiden tot stagnatie van de bevoorrading, want dat raakt alle burgers van Rotterdam. Er is een convenant getekend om de ambities kracht bij te zetten.

Samenwerking met het bedrijfsleven

De gemeente Rotterdam werkt nauw samen met het bedrijfsleven om zo voldoende draagvlak te creëren voor de plannen. De luchtkwaliteit in de Rotterdamse binnenstad moet verbeteren maar tegelijkertijd moet de bereikbaarheid worden gewaarborgd voor zowel personen als goederen. Doordat de belangrijkste partijen nu samenwerken zijn de ontwikkelingen naar een emissievrije binnenstad in een stroomversnelling beland.

TLN roept andere gemeenten op om het voorbeeld van Rotterdam te volgen en ook met concreet beleid te komen om de uitstoot in de steden te reduceren. Het is voor de transportbedrijven noodzakelijk te weten waar ze aan toe zijn als er in 2025 meer steden komen met een zero emission zone voor de stadslogistiek. Zij kunnen hun wagenpark daar dan tijdig op aanpassen.

Het convenant is getekend

Om duidelijk te maken dat alle betrokken partijen achter de plannen staan is er eind juli 2019 een convenant gesloten waarin de plannen zijn opgenomen. Bij de ondertekening werd het stappenplan om tot een emissievrije binnenstad te komen in 2025 gepresenteerd door verantwoordelijk wethouder mevrouw Judith Bokhove. Uit onderzoek van TNO, één van de partijen die betrokken is bij het convenant, is het emissievrij maken van de stadslogistiek een zeer efficiënte manier om de uitstoot van CO2 terug te dringen. Sommige transportbedrijven lopen al vooruit op de toekomst en hebben nu al een wagenpark dat volledig elektrisch rijdt.

Concretisering van de zone in 2020

De gemeente Rotterdam wil vanaf 2020 de plannen concreet gaan maken door in overleg met de transporteurs, verladers, belangenorganisaties zoals TLN en burgers tot afspraken komen over het inrichten van de Zero Emission zone in de stad. Dit betekent dat er voor alle sectoren die dit aangaat een emissie vrij alternatief moet komen voor de stadsdistributie. Dat is nog een hele uitdaging, maar de gemeente Rotterdam heeft er het volste vertrouwen in dat hun missie gaat slagen.

Gevolg voor uw bedrijf?

Welke gevolgen hebben deze plannen voor uw bedrijf? Op korte termijn wellicht weinig, maar het signaal dat met dit convenant is afgegeven is duidelijk. De stadsdistributie moet met zo min mogelijk uitstoot gaan plaatsvinden in de toekomst. Wilt u een duurzaam transportmiddel kopen en zoekt u daarbij een passende verzekering? Onze collega’s geven u graag op maat advies. Neem contact met ze op.