Stappenplan voor een veilig en gezond magazijn

Geplaatst 21 september 2021

Het hebben van een veilig en gezond magazijn is een must. Op jaarbasis vinden er gemiddeld 150 ongevallen plaats in Nederlandse magazijnen. Het gaat dan uitsluitend om de ongevallen die als zeer ernstig kunnen worden beschouwd. Gemiddeld zeven van deze ongelukken in magazijnen kennen een fatale afloop. Vanzelfsprekend is het belangrijk om bedrijfsongevallen zo veel mogelijk te voorkomen. Bedrijven moeten zich inzetten om het magazijn zo veilig en gezond mogelijk te maken voor iedereen die de ruimte betreedt.

Hoe worden magazijnongevallen veroorzaakt?

Natuurlijk is ieder ongeval uniek. Toch zien we dat er vergelijkbare oorzaken te vinden zijn bij een groot deel van de ongevallen in Nederlandse magazijnen. De oorzaak is in veel gevallen een gevolg van menselijk handelen en niet van slecht materiaal. Rijdende voertuigen zijn vaak bij de ongevallen betrokken, waarbij het gaat om een aanrijding tussen twee voertuigen, zoals heftrucks, of een aanrijding door een voertuig van een persoon. Ook worden veel ongevallen in magazijnen veroorzaakt door vallende ladingen.

Ieder bedrijf heeft een veiligheidsbeleid nodig

Bedrijven die een slecht georganiseerd of slecht ingedeeld magazijn hebben, hebben meer risico op bedrijfsongevallen. Deze bedrijven moeten een stappenplan opstellen om het magazijn en de veiligheid daarvan te optimaliseren. Dit begint vaak met het in kaart brengen van zogenaamde hotspots. In alle gevallen is het voor een bedrijf belangrijk om een veiligheidsbeleid te hebben. Zo moet er een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) worden vastgelegd, waarin ook een plan van aanpak is opgenomen. Dit is verplicht vanuit de wet, maar dat betekent helaas niet dat alle bedrijven ook aan deze verplichting voldoen. Meer dan de helft van alle Nederlandse ondernemingen heeft hier nog onvoldoende aandacht aan besteed.

Het vaststellen van de hotspots

In ieder Nederlands magazijn zijn hotspots aanwezig, ofwel plaatsen waar risico’s op ongevallen hoger liggen dan gemiddeld. Het is voor uw bedrijf belangrijk om deze hotspots vast te stellen, zodat er maatregelen genomen kunnen worden om de risico’s terug te dringen. Onder de hotspots vallen vaak kruisingen en doorgangen, rij- en looppaden, stellingen en laaddocks. Wanneer u precies weet waar deze punten zich bevinden, dus waar de risico’s op ongevallen het hoogst zijn, dan kunt u een stappenplan maken om deze punten veiliger te maken voor medewerkers. Nederlandse bedrijven kunnen met de Code Gezond en Veilig Magazijn aan de slag om het magazijn stap voor stap veiliger en gezonder te maken.

Betrek uw medewerkers bij het proces

Uw medewerkers zijn de personen die actief zijn in het magazijn, sommigen al jarenlang. Juist hierin kan een gevaar schuilen. Zij doen alles ‘op de automatische piloot’ en zijn zich niet meer bewust van de gevaren die achter elke stelling schuil kunnen gaan. De veiligheid van een magazijn kan altijd verbeterd worden. Het is belangrijk om uw medewerkers te betrekken bij iedere maatregel die u neemt om dit te doen. Zo worden medewerkers zich ook weer meer bewust van de veiligheid én de risico’s in het magazijn.

ABW helpt u graag verder

ABW is op de eerste plaats dé transportverzekeraar, maar wij doen meer voor onze klanten. U kunt ook bij ons terecht voor de meest uiteenlopende trainingen en cursussen op het vlak van preventie. Veiligheid hoort altijd bovenaan te staan en wij helpen u graag met het zorgen van een veilig en gezond magazijn. Neem gerust eens vrijblijvend contact op met één van onze adviseurs voor meer informatie en advies.