Start met het UBO-register

Geplaatst 7 oktober 2020

Het nieuwe UBO-register, dat geopend is sinds 27 september 2020, moet ondernemen transparanter maken en witwassen voorkomen. Dit register maakt het voor bedrijven eenvoudiger om beslissingsbevoegden voor bijvoorbeeld het aangaan van contracten te achterhalen. Ook transportondernemers moeten met het UBO-register aan de slag.

Het wordt steeds belangrijker om uw klanten goed te kennen, het liefst al voordat u zaken met hen gaat doen. Know Your Customer (KYC) gaat een belangrijkere rol spelen binnen steeds meer organisaties. Door klanten zo goed mogelijk te kennen en door gebruik te maken van het UBO-register kunnen diverse problemen zoals niet betaalde facturen worden voorkomen.

Verplichting om een UBO te registeren

Wij van ABW zijn blij met het nieuwe UBO-register en wij kunnen ons voorstellen dat veel ondernemingen hier blij mee zijn. Het bespaart namelijk veel tijd en moeite met de zoektocht naar de UBO, ook wel de Ultimate Beneficial Owner.

Waarom is het UBO-register noodzakelijk?

De Europese regelgeving heeft ervoor gezorgd dat het UBO-register is gerealiseerd. Het belangrijkste doel van het register is het terugdringen van terrorismefinanciering en witwaspraktijken. De uiteindelijke belanghebbende van een bedrijf moet worden geregistreerd. Dit zijn de personen die meer dan 25 procent van het belang of aandelen hebben. Uiteindelijk zorgt de registratie ervoor dat het niet langer voor deze personen mogelijk is om economische criminaliteit achter juridische entiteiten te verbergen.

Transparantie

De registratie zorgt ervoor dat het transparanter wordt wie er daadwerkelijk aan het roer van een organisatie staat. Dit is belangrijk, omdat het altijd goed is om klanten te kennen en mogelijke risico’s zo veel mogelijk uit te sluiten. U wilt zaken doen met betrouwbare partijen en daar kan het UBO-register bij helpen.

Verantwoordelijkheid in Nederland

Het UBO-register is dus niet alleen in ons land actief, maar in alle landen die tot de Europese Unie behoren. Wel is het zo dat het beheer van het register in ieder land apart is geregeld. In ons land wordt het register door de Kamer van Koophandel (KvK) bijgehouden. Een groot deel van de bedrijven en organisaties in Nederland is verplicht om de UBO in te schrijven, maar er zijn uitzonderingen. Zo zijn kerkgenootschappen verplicht om de UBO in te schrijven, maar eenmanszaken zijn dit niet. Iedereen die verplicht is om een UBO in te schrijven ontvangt hier bericht over.

Openbaarheid van de UBO-gegevens

In hoeverre mag het UBO-register worden geraadpleegd? Hier zijn vaste regels over opgesteld. Zo zijn een aantal gegevens voor iedereen toegankelijk. Het gaat dan om de voor- en achternaam, de geboortemaand en het geboortejaar, de nationaliteit en het woonland van de UBO. Daarnaast zijn ook de omvang en de aard van het belang van de UBO zichtbaar voor iedereen. Overige gegevens zijn uitsluitend beschikbaar voor bevoegde autoriteiten en de Financiële Inlichtingen Eenheid. Daarnaast is het inzien van UBO-gegevens niet gratis. Hiervoor moet een bedrag van € 2,50 worden betaald aan de KvK.

Meer informatie

Zoekt u naar een ervaren verzekeringspartij met optimale kennis van de transportbranche? Neem dan gerust eens contact op met ABW. Ook als u vragen heeft rondom het UBO-register, dan kunnen wij u (wellicht) helpen.