Tekort aan personeel loopt op bij transportbedrijven

Geplaatst 22 juli 2021

De problemen door personeelstekorten bij transportbedrijven groeien. Steeds meer bedrijven in de transportsector kampen met een tekort aan goed personeel, terwijl het aantal chauffeurs toch weer aan het toenemen is. In het eerste kwartaal van 2021 gaf 15 procent van de vervoerders aan problemen te ervaren door een tekort aan personeel. In het tweede kwartaal van 2021 groeide dit percentage al naar 23 procent, volgens de sectormonitor van Sectorinstituut Transport en Logistiek (STL).

Een groter aantal vacatures binnen de transportbranche

In april van 2021 stonden er iets minder dan 6.200 vacatures open binnen de transportbranche. Het gaat dan om diverse soorten vacatures, zoals voor verschillende chauffeurs, koeriers en logistiek medewerkers. Twee maanden later, in juni, was het aantal openstaande vacatures al gegroeid naar 9.600. Dit geeft aan dat de vraag naar goed personeel in de transportsector hard groeit. Het aantal chauffeurs groeit ook, maar niet zo hard als de vraag naar goede chauffeurs. Hierdoor worden de problemen door personeelstekorten bij transportbedrijven vooralsnog enkel groter.

Meer in- dan uitstromers onder de chauffeurs

In Nederland zijn er op dit moment bijna 91.000 chauffeurs actief en we zien dit aantal weer wat stijgen, nadat we in 2020 te maken hebben gehad met een stagnatie. Er komen dus weer meer chauffeurs bij in ons land. Hierbij zien we dat het aantal instromers iets hoger ligt dan het aantal uitstromers. In het eerste kwartaal van 2021 vertrokken 3.239 chauffeurs uit de transportsector, terwijl 3.783 chauffeurs de sector juist betraden. Wanneer we het aantal actieve chauffeurs op dit moment vergelijken met een jaar geleden, zien we een groei van 1,2 procent.

De omzetten binnen de transportsector stijgen weer

We mogen stellen dat 2020 op iedere branche impact heeft gehad. Voor de ene branche ziet deze impact er totaal anders uit dan voor de andere sector. De omzet lag binnen de transportsector in 2020 gemiddeld genomen lager dan in 2019. We zien dat de transportsector sterk met de economie meebeweegt. Dit betekent dat er sinds het begin van 2021 weer groei te zien is in de omzetten binnen de logistieke dienstverlening (+ 4,5 procent) en het goederenvervoer (+ 1,8 procent). Slechts 4,3 procent van de ondervraagde ondernemers geeft aan een afname van het personeelsbestand te verwachten. Meer dan een kwart, namelijk 26,6 procent, verwacht juist een toename.

Personeelstekorten in de transportsector per regio

De arbeidsmarkt voor chauffeurs is niet overal even krap. Ook dit blijkt uit de meest recente monitor van STL. Zo werd de arbeidsmarkt weer wat ruimer in Zeeland, terwijl de krapte toenam in bijvoorbeeld de regio Zwolle en de provincie Drenthe. De personeelstekorten in de transportbranche groeien het hardst in Noordoost-Brabant en Rijnmond. De ontwikkelingen zijn onzeker, zeker ook omdat de sector behoorlijk te kampen heeft met vergrijzing. In het eerste kwartaal van 2020 gingen er 358 chauffeurs met pensioen en in het eerste kwartaal van 2021 waren dit er 450. Over heel het jaar 2020 is er een flinke stijging te zien in uitstroom door pensioen. Het gaat dan om een stijging van 36 procent ten opzichte van het jaar ervoor. Op dit moment is de gemiddelde leeftijd van actieve chauffeurs 45 jaar.

Meer chauffeurs langdurig ziek

De coronacrisis heeft natuurlijk niet alleen impact op het financiële, economische vlak. Het coronavirus heeft uiteraard ook invloed gehad op het ziekteverzuim. Dit virus heeft op iedereen een andere invloed. Waar de ene persoon al snel weer aan de slag kan, kampt de ander na een jaar nog met zware vermoeidheid, benauwdheid en andere klachten, waardoor werken niet mogelijk is. We zien dat meer chauffeurs langdurig ziek zijn. ABW is dé verzekeraar voor de transportwereld. Wij bieden ook ziekteverzuimverzekeringen waar u op kunt vertrouwen. Wilt u hier meer over weten of heeft u interesse? Neem dan vrijblijvend contact op met één van onze adviseurs.