Wijziging richtlijn vakbekwaamheid bestuurders uitgesteld tot minimaal april 2021

Geplaatst 20 januari 2021

De nieuwe richtlijn vakbekwaamheid bestuurders is, anders dan eerst verwacht, niet ingetreden per 1 januari van dit jaar. Het wetgevingstraject heeft volle aandacht nodig en door de coronacrisis is dit niet mogelijk. Hierdoor is nu besloten om het ingaan van de nieuwe richtlijn uit te stellen. Op dit moment staat dit gepland voor april 2021. Het is echter mogelijk dat de coronacrisis nogmaals voor uitstel zorgt.

De wijzigingen liggen al klaar en hebben onder meer invloed op de Code 95 nascholingscursussen. Het is daarom vooral voor de transportbedrijven belangrijk om goed in de gaten te houden wanneer de wijzigingen in de richtlijn daadwerkelijk door worden gevoerd.

De belangrijkste wijzigingen

Wanneer de nieuwe richtlijn in werking treedt, hebben opleiders te maken met enkele belangrijke wijzigingen.

Zo wordt er een limiet gesteld aan het aantal herhalingen van een nascholingscursus binnen een 35-urige cyclus. Beroepschauffeurs mogen binnen deze cyclus slechts één cursus herhalen. Overige cursussen dienen daarmee uniek te zijn. Cursussen die voor meer dan 7 uren worden meegeteld mogen niet binnen eenzelfde cyclus worden herhaald. Is een cursus meer dan eens herhaald door een chauffeur voor het in werking treden van de nieuwe regelgeving? Dan gaan deze nascholingsuren niet verloren.

De cursus mag daarmee niet binnen dezelfde cyclus worden herhaald. U-cursussen over meerdere dagen, ofwel theoretische nascholingscursussen die worden opgeknipt in meerdere delen, moeten verplicht op achtereenvolgende dagen plaats gaan vinden. Feest- en zondagen zijn hierbij uitgezonderd. Er geldt geen overgangsregeling voor deze opgeknipte cursussen. Ook wordt er een limiet voor e-learning uren ingesteld binnen een nascholingscyclus.

Nascholingscursussen Code 95 anders dan anders

De coronacrisis maakt alles anders dan anders. Code 95 ontsnapt hier uiteraard niet aan. Door de opnieuw aangescherpte coronamaatregelen is het bijvoorbeeld niet mogelijk om de normaal gebruikelijke fysieke bijeenkomsten te realiseren. ABW Opleidingen heeft een groot aantal trainingen van 2020 die ergens dit jaar opnieuw ingepland zullen gaan worden.

Om de Code 95 te behouden moeten alle chauffeurs tenminste 35 uur nascholing volgen per 5 jaar. Nu is de invoering van de nieuwe richtlijn uitgesteld tot 1 april 2021 (voorlopige datum). Het snel heropstarten van de Code 95 opleidingen is dan ook wenselijk om te voorkomen dat chauffeurs niet langer inzetbaar zijn doordat de Code 95 niet tijdig verlengd kon worden.