ABW en NN versterken positie in zakelijke mobiliteitsmarkt

Geplaatst 8 februari 2021

Met een strategisch partnerschap versterken ABW Volmacht en Nationale-Nederlanden vandaag hun positie in de zakelijke mobiliteitsmarkt. ABW is in de Nederlandse transportsector een vooruitstrevende en innovatieve gevolmachtigd agent en adviseur. Met dit partnerschap wordt een volgende stap gezet in de ontwikkeling van integrale oplossingen op het gebied van mobiliteit en wagenparken. Beide bedrijven hebben een duidelijke toekomstvisie op het gebied van verzekeren. Naast het partnerschap neemt Nationale-Nederlanden ook een minderheidsbelang in ABW en worden Jeroen Meijers en Gerard Zuijderwijk medeaandeelhouder.

Identiteit ABW gewaarborgd

‘Deze samenwerking is een belangrijke stap richting de toekomst’, aldus ABW-directeur Martin Sterrenburg. ‘Dit helpt ons om onze ambities, namelijk groei in kwaliteit en kwantiteit, te kunnen realiseren. Ik ben trots op wat wij de afgelopen jaren met alle medewerkers van ABW hebben bereikt. Belangrijk aandachtspunt bij die ontwikkeling is daarom het behoud van ons eigen DNA. Onze klanten zullen dan ook niets merken van de ontwikkelingen. Het persoonlijke contact zal blijven bestaan. En uiteraard zullen wij in onze advisering onze onafhankelijkheid behouden.’

Naast het partnerschap met NN, zijn Jeroen Meijers en Gerard Zuijderwijk toegetreden als aandeelhouders tot ABW Assurantiegroep B.V.. Beide heren zijn respectievelijk 18 en 16 jaar werkzaam bij ABW. Sterrenburg, zelf sinds 2000 actief bij ABW: ‘Vanuit de ambitie die we hebben, leek het me een logische stap om naast de samenwerking met NN twee echte ABW’ers toe te voegen als aandeelhouder. Ik ken Jeroen en Gerard al jaren en weet zeker dat wij met elkaar hele mooie stappen gaan zetten.’

Martin Sterrenburg

Jeroen Meijers

Gerard Zuijderwijk

Dienstverlening ABW

ABW is sinds midden jaren tachtig toonaangevend in de verzekeringsmarkt voor het wegtransport. Het heeft een sterk productenpallet, servicegerichtheid en innovatieve oplossingen op het gebied van preventie. Tevens heeft het zeer betrokken medewerkers in het adviestraject en een eigen volmachtbedrijf. Met deze waarden wil ABW oplossingen op verzekerings- en preventiegebied integraal en beter op elkaar aan laten sluiten.

Inspelen op ontwikkelingen wagenparken

Martin Sterrenburg: ‘Nederland kent, als sterk handels- en logistiek land, momenteel een consolidatieslag van transportbedrijven wat leidt tot grotere wagenparken. Dit vraagt om op een andere manier te kijken naar deze ondernemingen en hun schadelast. We hebben dit gerealiseerd door met ABW de laatste jaren nadrukkelijk in te zetten op het bespreken van schadepreventie met de klant en het bieden van opleidingen in de breedte van het transportbedrijf. Hierbij hebben we innovatieve technische hulpmiddelen toegepast en bespreken we het gedrag binnen het transportbedrijf.’

Meer integrale oplossingen met strategisch partnerschap

Beide partijen willen deze ervaringen verder uitbouwen en met deze krachtenbundeling worden hiermee grote stappen gezet. NN is sterk vertegenwoordigd bij de kleinere wagenparken en transportondernemingen. Volgens Gerard van Rooijen, directeur NN Zakelijk Schade, ‘vindt Nationale-Nederlanden het belangrijk om samen met partners verder te groeien in een transformerende markt. Onze hechte relatie met klanten is hierbij van belang. Onze passende verzekeringen en diensten hebben ook binnen transporterend Nederland een toegevoegde waarde voor grotere ondernemers en wagenparken. Met de expertise en mobiliteitsdiensten van ABW gaat NN verbeteringen doorvoeren in het vlootbeheer en de vaardigheden op het gebied van data-analyse verbeteren. Dit leidt tot beter portfoliomanagement en tot een lagere schadelast. Met digitalisering en het gebruik van data kunnen we rijdend Nederland veiliger maken’, aldus Van Rooijen.