Verzegeling van containers eenvoudig te breken

Geplaatst 4 december 2019

De 20ft zeecontainers waar veel gebruik van wordt gemaakt zijn veel te makkelijk te kraken, volgens de ondernemers in de Rotterdamse Haven. Het gebeurt té vaak dat er verstekelingen worden gevonden in slechte gezondheid, of erger. Ook worden er vaker producten uit de containers gestolen. Dit zou mogelijk voorkomen kunnen worden wanneer de verzegeling van de containers van betere kwaliteit zou zijn. 

Op dit moment worden de containers verzegeld met zogenaamde controleslotjes, welke vaak van zeer slechte kwaliteit zijn. Deze zijn door inbrekers en inklimmers eenvoudig te breken, waarna zij de container in kunnen klimmen, met alle gevolgen van dien. Hoe is de verzegeling van uw containers?

Controleslotjes zijn van lage kwaliteit

Zoals gezegd wordt er nu gebruik gemaakt van controleslotjes die van mindere kwaliteit zijn. Dit komt vooral door de minimale eisen die worden gesteld aan deze slotjes. Zowel drugscriminelen als mensensmokkelaars weten precies hoe deze slotjes gesaboteerd kunnen worden en maken hier vanzelfsprekend misbruik van. Ferrybedrijven investeren vaak miljoenen euro’s in het optimaliseren van hun beveiliging, maar er wordt nog altijd gebruik gemaakt van een verzegeling van slechts een paar eurocent die niemand tegen gaat houden. 

Advies van TLN

De ondernemers in de Rotterdamse Haven geven aan dat het eigenlijk verplicht zou moeten worden gesteld om een betere verzegeling toe te passen. TLN, Brancheorganisatie Transport en Logistiek Nederland, ziet en erkent het betreffende probleem. Deze organisatie geeft ook aan dat het altijd aan te raden is om gebruik te maken van een betere verzegeling. Toch vindt de TLN het verplicht stellen van een goede verzegeling te ver gaan. Dit heeft vooral te maken met het feit dat het optimaliseren van de verzegeling geen definitieve oplossing is. Het zou een onderdeel moeten zijn van een totaalpakket aan maatregelen om verstekelingen te voorkomen. 

Maatregelen verzegeling

Té vaak zien we op het nieuws dat het goed mis gaat. Onlangs wilde wederom een grotere groep, van maar liefst 25 migranten, via een koelcontainer illegaal naar Engeland reizen. Zij klommen in de koelcontainer van de truck en uiteindelijk werden zij pas aan boord van het schip ontdekt. Dit gebeurde enkel doordat zij veel lawaai maakten en om hulp schreeuwden. De stalen bak voorkomt namelijk dat zij door middel van warmtescans opgemerkt worden. Ook voor douaniers, bewakers, speurhonden en agenten zijn migranten onvindbaar door de afgesloten stalen bak. Als de migranten niet zo veel kabaal hadden gemaakt, dan was de reis hen naar alle waarschijnlijkheid fataal geworden. Het mag duidelijk zijn dat het belangrijk is om als verzender maatregelen te nemen en een container beter te beveiligen. Dit zal u ook een hoop negatieve PR schelen. 

Transportverzekeraar met kennis van zaken

Als transportbedrijf zijn er veel zaken waar u rekening mee moet houden en veel maatregelen die getroffen moeten worden als het om veiligheid en beveiliging gaat. Dan is het natuurlijk fijn om een verzekeraar te hebben die optimaal op de hoogte is van de branche. ABW is dan graag uw partner met deskundig advies en een passende verzekering. Neemt u gerust eens contact op met één van onze adviseurs.