Verzekeringsplicht van de DGA in de transportsector

Geplaatst 15 juni 2020

De verzekeringsplicht van een DGA, ofwel directeur-grootaandeelhouder, in de transportsector is vaak onduidelijk. Dit komt vooral doordat de belastingdienst hier in veel gevallen een andere kijk op nahoudt dan het arbeidsrecht. Is een DGA in de transportsector verzekerd voor de werknemersverzekeringen of toch niet? Wij gaan hier in dit blog dieper op in. 

Wat geeft de belastingdienst hierover aan?

De belastingdienst heeft een duidelijke mening. De Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder 2016 geeft aan dat er in vrijwel alle gevallen sprake is van een verzekeringsplicht. Een DGA die een eigen holding heeft en in de werk-bv een indirect minderheidsbelang heeft is volgens de belastingdienst bij de bv in dienst. Dit zorgt ervoor dat de DGA verzekerd is voor de werknemersverzekeringen. De Regeling geeft eigenlijk aan dat een DGA voor de werknemersverzekeringen verzekerd is wanneer deze DGA onvoldoende aandelen in zijn of haar bezit heeft om een eventueel ontslag te voorkomen. 

Het arbeidsrecht laat iets heel anders zien

Als we eens kijken naar het arbeidsrecht, dan zien we daar eigenlijk iets heel anders. Vanuit het arbeidsrecht gezien is er geen verzekeringsplicht wanneer het gaat om een DGA in de transportbranche. Hier wordt gesteld dat een managementovereenkomst niet gelijk is aan een arbeidscontract. Het arbeidscontract bestaat eigenlijk niet voor het arbeidsrecht, waardoor er geen sprake is van een dienstbetrekking. Daarnaast geeft het arbeidsrecht ook aan dat er niet gesproken kan worden van een (fictieve) werknemersverhouding, omdat dit niet mogelijk is in een relatie tussen twee bv’s. Vanuit het arbeidsrecht gezien is de DGA dus niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen. 

Hoe verloopt het bij een rechter?

Wanneer er in een bepaalde situatie een rechter aan te pas moet komen, dan blijkt dat de belastingdienst het lang niet altijd bij het rechte eind heeft. Voor de rechter is het namelijk aan de belastingdienst om het aannemelijk te maken dat er tussen de werk-bv en de DGA een (fictieve) dienstbetrekking bestaat. Er is in de meeste gevallen sprake van een managementovereenkomst en niet van een arbeidsovereenkomst. 

De belastingdienst zal aan een rechter moeten bewijzen dat het in de praktijk eigenlijk wel om een arbeidscontract gaat. Blijkt dat de managementovereenkomst geen persoonlijke afspraken bevat tussen de werk-bv en de DGA en wordt er mét btw gefactureerd als het om de management fee gaat? Dan zal de rechter dit in de meeste gevallen volgen en is er geen sprake van een verzekeringsplicht. 

Belastingdienst zou uit moeten gaan van arbeidsrecht

We mogen eigenlijk wel stellen dat de DGA in de transportbranche tussen wal en schip is geraakt als het gaat om de verzekeringsplicht voor werknemersverzekeringen. Volgens het arbeidsrecht bestaat de verzekeringsplicht voor deze DGA niet, terwijl de belastingdienst aangeeft dat dit wel het geval is. Dit zorgt voor een moeilijke situatie. 

Eigenlijk zou de belastingdienst van het arbeidsrecht uit moeten gaan, waardoor het arbeidsrecht in alle situaties leidend is, vinden velen. Toch blijft er onduidelijkheid, terwijl verzekeringen heel belangrijk zijn en goed geregeld moeten zijn. ABW is een verzekeraar die zich heeft gespecialiseerd in het bieden van verzekeringen aan bedrijven in de transportbranche. Laat u eens adviseren door een professional. Neem vrijblijvend contact met ons op.