Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB): wat is er veranderd?

Geplaatst 16 februari 2021

Ruim een jaar geleden zijn de regels rond arbeidscontracten en ontslag veranderd. Dit is geregeld in de Wet arbeidsmarkt in balans. Dit is relevant voor werkgevers en werknemers. Zo betalen werkgevers sinds 1 januari 2020 een lagere WW-premie voor werknemers met een vast contract. Payrollwerknemers krijgen een betere rechtspositie en arbeidsvoorwaarden en oproepkrachten krijgen meer zekerheid op werk en inkomen.

Wij merken dat er nog steeds veel vragen zijn over de veranderingen. Daarom geven wij u graag meer informatie, met verwijzingen naar de website van de Rijksoverheid.

Een overzicht van de wijzigingen:

  • Oproepkrachten: aanbod voor vaste uren na 12 maanden. U moet oproepkrachten die u langer dan 12 maanden in dienst heeft, een aanbod doen voor een vast aantal uren.
  • Vast contract: lage WW-premie. Flexibel contract: hoge WW-premie. Als werkgever betaalt u een lage WW-premie voor werknemers in vaste dienst. Voor werknemers met een flexibel contract betaalt u een hoge WW-premie. U moet in de loonaangifte de juiste WW-premie afdragen.
  • Transitievergoeding vanaf de eerste werkdag. U moet bij een ontslag of het niet verlengen van een tijdelijk contract een transitievergoeding betalen. Het maakt dan niet meer uit hoe lang de arbeidsovereenkomst heeft geduurd.
  • Payrollwerknemer: dezelfde rechtspositie en arbeidsvoorwaarden. Payrollmedewerkers krijgen minimaal dezelfde arbeidsvoorwaarden als medewerkers die werken bij het bedrijf waar zij gedetacheerd zijn. Huurt u medewerkers in via een uitzend- of payrollbedrijf? Dan moet u dat bedrijf informeren over welke arbeidsvoorwaarden u heeft voor uw eigen medewerkers.
  • Payrollwerkgevers: arbeidsvoorwaarden worden gelijk. Als payrollwerkgever moet u zorgen dat uw payrollwerknemers dezelfde arbeidsvoorwaarden krijgen als medewerkers die werken bij het bedrijf waar uw payrollwerknemer werkt.

Mocht u nog vragen hebben, laat het ons dan weten. Wij staan u graag te woord.