Wab veranderingen voor transportondernemers

Geplaatst 27 januari 2020

Op 1 januari 2020 zijn er meerdere veranderingen doorgevoerd als gevolg van de Wab, ook wel de Wet arbeidsmarkt in balans. Hiermee zijn diverse regels binnen het socialezekerheidsrecht en het arbeidsrecht veranderd, ook voor transportbedrijven. Het is belangrijk om zogenaamd ‘Wab-proof’ te zijn als bedrijf. Daarom is het goed om op de hoogte te zijn van de betreffende veranderingen. 

Veranderingen van de Wab

De Wab kent veel wijzigingen. Wij raden u aan om altijd met een arbeidsspecialist te kijken welke gevolgen de Wab voor uw organisatie heeft. Wij geven u hieronder inzicht in 6 belangrijke veranderingen. 

1. Meer rechten voor payrollmedewerkers

Veel transportbedrijven werken met payrollmedewerkers. Denk bijvoorbeeld aan orderpickers of studenten die in het weekend meehelpen. Het is belangrijk om te weten dat deze medewerkers nu recht hebben op dezelfde arbeidscondities en hetzelfde salaris als de werknemers die in vaste dient zijn. Uitzonderingen voor uitzendcontracten zijn hierbij niet van toepassing. 

2. Combinatie van meerdere ontslaggronden

Als werkgever heeft u een redelijke grond voor ontslag nodig om een medewerker te mogen ontslaan. Vanaf nu is het toegestaan om meerdere ontslaggronden met elkaar te combineren om tot een redelijke grond voor ontslag te komen. Hierbij dient u er wel rekening mee te houden dat de transitievergoeding hoger kan uitvallen, tot maximaal 150 procent. 

3. Sneller transitievergoeding betalen

Voorheen werd transitievergoeding uitsluitend betaald aan werknemers die langer dan twee jaar in dienst waren geweest. Vanaf nu dient er voor iedere werknemer die ontslagen wordt transitievergoeding betaald te worden. Dit geldt dus al vanaf de eerste dag in dienst. Dit betekent dat er ook transitievergoeding betaald moet worden wanneer de medewerker binnen de proeftijd ontslagen wordt. 

4. Contractaanbod na 1 jaar oproepdienst

Voor transportbedrijven die gebruik maken van oproepkrachten verandert er ook één en ander. Zo wordt het verplicht om na een jaar een contractaanbod voor een vast aantal werkuren en een verplichte oproeptijd te doen. Dit contract dient gebaseerd te zijn op het gemiddelde aantal werkuren per week van het afgelopen jaar. De verplichte oproeptijd bedraagt minstens 4 dagen, tenzij anders opgenomen in de cao. Annuleert u de oproep binnen deze 4 dagen? Dan dient u het loon voor de betreffende uren uit te betalen aan de werknemer. 

5. Ruimere ketenregeling

De ketenregeling is verruimd. Voorgeen mochten er in twee jaar tijd drie contracten aangeboden worden. Nu is deze periode verlengd naar drie jaar. Is er minimaal 6 maanden niet gewerkt? Dan gaat de ketenregeling opnieuw in. Deze nieuwe ketenregeling is direct van toepassing, dus dient te worden gehanteerd op alle contracten die na 1 januari 2020 eindigen. Het is toegestaan om een kortere afbrekingsperiode dan 6 maanden op te nemen in de cao. 

6. Verschil in WW-premies

De WW-premie zal worden gekoppeld aan het soort arbeidsovereenkomst. Dit betekent dat de premie voor flexibele krachten hoger zal liggen dan voor vaste krachten. Voor flexibele krachten wordt er een premie betaald van circa 8 procent en voor de vaste krachten geldt een premie van ongeveer 3 procent. 

Zijn uw verzekeringen nog op orde?

Nu er aardig wat zaken veranderd zijn, is het een goed moment om direct ook even uw verzekeringen onder de loep te nemen. Passen deze nog wel bij uw onderneming? ABW is dé transportverzekeraar en denkt graag met u mee. Wij nodigen u uit om eens vrijblijvend contact op te nemen met één van onze adviseurs.