Verzekeringskaarten bedrijven

In de verzekeringskaarten staat de specifieke productinformatie. Vanuit de Europese richtlijn IDD die 1 oktober 2018 is ingegaan wordt de verzekeringskaart officieel aangeduid als Insurance Product Information Document (IPID)

ABW Volmacht voorwaarden

ABW Volmacht wagenparkverzekering

ABW Volmacht voorwaarden conform Maatschappij