Data- en cyberriskverzekering

Een cyberriskverzekering: heeft u dat als transportbedrijf nu wel nodig? De cyberriskverzekering is nog relatief nieuw en dit betekent dat veel transportbedrijven nog twijfelen over het belang van deze verzekering. ABW biedt diverse verzekeringen voor transportbedrijven, waaronder ook een cyberriskverzekering. 

Waarom een cyberriskverzekering
U heeft waarschijnlijk een goede verzekering voor materiële schade aan uw wagenpark bij diefstal of een ongeval. Hoe zit het met de immateriële schade? Hoe hoog lopen uw kosten op wanneer u te maken krijgt met, bijvoorbeeld, datadiefstal? Dagelijks vinden er wereldwijd meer dan 100.000 cybercrime incidenten plaats en dit aantal groeit. Dáárom heeft ook uw transportbedrijf een cyberriskverzekering nodig. 

Cyberriskverzekering voor ondernemers
In Nederland zijn er nauwelijks nog bedrijven die compleet zonder internet en data werken. We hebben het gewoonweg nodig om alle bedrijfsprocessen in goede banen te leiden. Dit geldt ook voor transportbedrijven. In de directiekamers is er al veel aandacht voor cybercriminaliteit en alle risico’s die daarbij komen kijken. Toch blijft ons land nog wat achter wanneer het gaat om het afsluiten van cyberriskverzekeringen, of cyberverzekeringen. Iets meer dan de helft van alle Europese bedrijven heeft een cyberriskverzekering. Amerikaanse bedrijven lopen hier sterk op voor. Meer dan 90 procent van de ondernemingen heeft daar een cyberriskverzekering. In Nederland gaat het om slechts 1 op de 3 bedrijven. 

Schadeposten door cybercrime
Lang niet alle cybercrime komt in het nieuws, waardoor we ons vaak te weinig bewust zijn van de mate waarin cybercriminaliteit voorkomt. Alleen de grote zaken, waarbij het gaat om kostenposten van miljoenen door datadiefstal of het platleggen van systemen, zien we in het nieuws verschijnen. In de praktijk krijgen steeds meer bedrijven met cybercrime te maken en de gevolgen zijn vaak niet te overzien. Cybercriminaliteit is veelzijdiger en sterker aanwezig dan vaak gedacht wordt. De schadeposten voor transportbedrijven lopen in de regel ook hoger op dan van tevoren wordt ingeschat. Dit heeft vaak te maken met het feit dat men denkt dat het bedrijf niet getroffen zal worden door cybercrime. Hierdoor denken veel transportbedrijven pas aan een cyberriskverzekering wanneer het al te laat is. 

Sluit op tijd een cyberverzekering af
Hacking, phishing mails, DDOS-aanvallen. Ook transportbedrijven krijgen er vaker mee te maken. De schade loopt hoog op en kan lang niet altijd goed worden bewezen. Uiteindelijk kan wellicht een deel van de schade worden gedekt vanuit een fraude- of aansprakelijkheidsverzekering, maar een aanzienlijk deel van de kosten komt voor rekening van het transportbedrijf. Dit kunt u voorkomen door op tijd te kiezen voor een cyberriskverzekering van ABW. 

Data- en cyberriskverzekeringen
ABW biedt speciale data- en cyberriskverzekeringen voor transportbedrijven. Wij kunnen niet voorkomen dat uw bedrijf slachtoffer wordt van cybercriminaliteit, maar wij kunnen wel voorkomen dat u opdraait voor de kosten die het gevolg van cybercrime zijn. 

Wilt u meer weten over onze data- en cyberriskverzekeringen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.