Werknemersverzekeringen

Als werkgever heeft u de verplichting om goed voor uw medewerkers te zorgen. Ook als deze voor langere tijd ziek zijn. De financiële gevolgen kunnen echter hoog oplopen als u te maken krijgt met een uitvallende medewerker. Iets waar u zich af en toe vast wel eens zorgen over maakt. Gelukkig hoeft dat niet wanneer er een goede verzekering aanwezig is. Deze verzekering vindt u bij ABW. Met een goede ziekteverzuimverzekering biedt u bijvoorbeeld zekerheid aan uw werknemers én profiteert u zelf ook van een goede dekking. 

Ziekteverzuimverzekering
ABW biedt diverse verzekeringsoplossingen op het gebied van zorg en inkomen. Wanneer u te maken krijgt met (langdurig) zieke werknemers, dan bent u op de eerste plaats verantwoordelijk voor het bieden van een intensieve begeleiding. Daarnaast dient u het loon twee jaar lang door te betalen. Is de werknemer na deze periode nog altijd ziek? Dan bent u voor de duur van maximaal tien jaar verantwoordelijk voor de betreffende medewerker, ook wanneer dit inmiddels een ex-werknemer is. ABW biedt verzekeringsoplossingen op het vlak van zorg en inkomen, zodat u van de beste dekking geniet. Lees hier meer over hoe een schadebehandeling uitkering ziekengeld verloopt.

Uw werknemers goed beschermd
Als werkgever denkt u natuurlijk niet alleen aan uzelf en uw onderneming. U wilt ook de juiste dekking en bescherming bieden aan uw werknemers. Een (langdurig) ziekzijn heeft ook veel negatieve gevolgen voor de medewerker, zoals een terugval in het inkomen wanneer zij langer dan twee jaar arbeidsongeschikt blijven. Ook voor uw werknemers biedt ABW de juiste verzekering. Zo kunnen wij ervoor zorgen dat het inkomen, bij een WGA-vervolguitkering of WGA-loonaanvullingsuitkering, maximaal 70% is van het (sv) loon dat werd verdiend voorafgaande aan de periode van ziekte. Ook wanneer dit loon boven het (sv) loon lag bieden wij de juiste verzekeringsoplossingen op het vlak van zorg en inkomen.

Verzekeringen voor zelfstandigen en dga’s
Zelfstandigen en dga’s (directeur groot aandeelhouder) hebben geen recht op een uitkering vanuit een sociale- en/of werknemersverzekering wanneer zij gedeeltelijk of geheel arbeidsongeschikt raken. In dit geval zullen zij zelf moeten zorgen voor een inkomen. Met onze individuele arbeidsongeschiktheidsverzekering is dit goed mogelijk. Voor nieuwe arbeidsongeschiktheidsverzekeringen is er per 1 januari 2013 een provisieverbod van kracht. Dit betekent dat onze beloning voor advies, bemiddeling en nazorg uit een vast tarief bestaat. 

Ziekteverzuimverzekering op maat
Of u nu zelfstandige, dga of een werkgever bent; u wilt altijd zorgen voor de beste dekkingen en bescherming voor uzelf en uw eventuele werknemers. ABW helpt u hier graag bij. Tijdens een persoonlijk gesprek luisteren wij graag naar uw behoeften en denken wij met u mee over de beste verzekeringsoplossingen. Neem gerust eens contact met ons op.

Bedrijfsongevallenverzekering
Een ongelukje op de werkvloer kan altijd en onverwacht gebeuren. De financiële gevolgen kunnen groot zijn voor u als werkgever. Een bedrijfsongevallenverzekering voor transportbedrijven biedt de nodige zekerheid voor uw onderneming én uw werknemers. Het is belangrijk dat u als transportbedrijf kunt terugvallen op een bedrijfsongevallenverzekering wanneer dit nodig is. Bij ABW kiest u voor een goede, betrouwbare en zeer volledige bedrijfsongevallenverzekering met een 24-uursdekking. 

Waarom een bedrijfsongevallenverzekering
U verwacht nooit te maken te krijgen met een bedrijfsongeval, maar helaas zijn incidenten in geen geval volledig uit te sluiten. U kunt alle nodige maatregelen nemen en toch kan er altijd iets gebeuren dat u niet had kunnen voorzien. De gevolgen van (bedrijfs)ongevallen kunnen groot zijn, zowel op het financiële als het persoonlijke vlak. Wanneer u een bedrijfsongevallenverzekering bij ABW heeft, dan worden directe en indirecte kosten gedekt. Zo kunt u meer zekerheid bieden aan uw werknemers. 

Bedrijfsongeval verzekeren
In de praktijk komen de meest uiteenlopende ongevallen voor bij bedrijven, van relatief mild tot zeer ernstig en zelfs fataal. De kosten lopen dan ook per ongeval erg uiteen. Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering kan extra zekerheid bieden wanneer een geval blijvende invaliditeit veroorzaakt. Zo kunnen de kosten voor aanpassing van de woning worden gedekt. In het meest ernstige geval komt de betreffende persoon te overlijden. In dit geval kan de bedrijfsongevallenverzekering uitkeren om extra financiële voorzieningen te treffen voor de nabestaanden.

Verzekering voor de transportsector
Het is belangrijk dat bedrijven goed zorg dragen voor de werknemers. We noemen dit ook wel maatschappelijk verantwoord ondernemen, of MVO. Voor veel bedrijven is een bedrijfsongevallenverzekering nog niet verplicht, al wordt het wel steeds vaker in cao’s opgenomen. Voor de transportsector is het hebben van een bedrijfsongevallenverzekering volgens het cao verplicht. Ook wanneer deze verzekering niet verplicht is gesteld is het wel belangrijk om deze toch af te sluiten. Hiermee laat u namelijk zien dat u uw verantwoordelijkheid neemt en graag goed zorgt voor uw personeel. 

Collectieve bedrijfsongevallenverzekering
U kunt via ABW een collectieve bedrijfsongevallenverzekering afsluiten. De hoogte van de premie hangt af van de specifieke werkzaamheden binnen uw onderneming en de uit te keren bedragen. Wanneer u interesse heeft in onze collectieve bedrijfsongevallenverzekering, dan staan onze adviseurs voor u klaar om u meer te vertellen over deze verzekering. U kunt altijd vrijblijvend contact met ons opnemen om de mogelijkheden te bespreken.