Contact

Openingstijden en bereikbaarheid
Openingstijden:
Algemeen telefoonnummer:
Bezoekadres:
Postadres:


08.00 tot 17.00 uur (werkdagen)
088 – 100 26 00 (lokaal tarief)
Calandstraat 28, 3316 EA Dordrecht
Postbus 3027, 3301 DA Dordrecht

Calamiteiten
Na 17.00 uur en in het weekend schakelt ons telefoonnummer door naar onze 24/7 bereikbaarheidsdienst. In geval van calamiteiten kan deze medewerker u helpen.

Keuzemenu
Bij het kiezen van het algemene nummer krijgt u een keuzemenu. Dit kent de volgende opties:

 1. Voor vragen over verzekeringen. Toets 1
 2. Voor vragen over schades. Toets 2
 3. Voor vragen over opleidingen en preventie. Toets 3
 4. Voor vragen over nota’s of facturen Toets 4
 5. Wilt u het keuzemenu nog een keer beluisteren. Toets 9

Na doorverbinding vanuit het keuzemenu krijgt u een medewerker aan de lijn. De maximale wachttijd bedraagt 30 seconden. Mocht de medewerker die u wilt spreken er niet zijn dan wordt u binnen twee werkdagen teruggebeld of binnen een door u vastgesteld tijdsbestek.

Reactie termijnen
Uw schriftelijke correspondentie beantwoorden wij binnen 10 werkdagen na ontvangst.

Dit geldt voor:

 • Het beantwoorden van uw vragen over bestaande en nieuwe verzekeringen;
 • Het accepteren van een nieuwe verzekering;
 • Het wijzigen en opzeggen van bestaande verzekeringen;
 • Het verstrekken van verzekeringstechnische opgaven en documenten, zoals afgifte polissen en verzekeringsbewijzen.
 • Schadebehandeling en verzekeringsuitkeringen
 • Klachtenbehandeling

Indien wij door omstandigheden niet aan deze termijn kunnen voldoen, zullen wij u hier telefonisch of schriftelijk van op de hoogte stellen. Tevens informeren wij u voor welke datum u alsnog een inhoudelijke reactie van ons kunt vernemen.

Onze reactie termijnen gelden niet voor de totale doorlooptijd van het proces. De reactietermijnen hebben betrekking op ons eerste – inhoudelijke – antwoord. Als er om aanvullende gegevens wordt gevraagd en daar volgt een reactie op, dan gaat de reactietermijn opnieuw in. Gerekend vanaf de datum waarop de reactie van de klant door ons is ontvangen. 

Bezoekadres

Calandstraat 28
3316 EA Dordrecht
+31 (0)88 100 26 00

Postadres

Postbus 3027
3301 DA Dordrecht
www.abw.nl

Heeft u vragen?

Dan kunt u direct contact met ons opnemen door te bellen of via onderstaand mailformulier.