Schadebehandeling uitkering ziekengeld

Indien u een zieke werknemer heeft, is dit natuurlijk erg vervelend. In samenwerking met u, de aangesloten arbodienst en de verzekeraar zullen we proberen de verzuimduur zo kort mogelijk te houden. Let op: deze pagina geeft een verkorte samenvatting van het proces. De polisvoorwaarden zijn leidend.

Schadebehandeling in 4 stappen

Stap 1: U meldt de ziekmelding binnen 48 uur aan uw verzekeraar
U meldt de ziekmelding bij ons. Heeft u uw verzekering ondergebracht bij ABW Volmacht dan kan dit met uw inloggegevens op deze pagina op de website van ABW Volmacht. Door middel van een koppeling met de aangesloten arbodienst is de ziekmelding dezelfde dag bekend bij de arbodienst waarna zij starten met de arbobegeleiding.

Hoe te handelen als uw verzuimverzekering bij een andere verzekeraar is ondergebracht ? U meldt de ziekmelding bij de door u afgesloten arbodienst in het systeem van de verzekeraar. De inlogcodes heeft u ontvangen van de verzekeraar, als tussenpersoon ontvangen wij die niet. Bent u de codes kwijt of zijn ze niet meer te vinden? Dat kunnen wij nieuwe codes voor u aanvragen.

Stap 2: De verzekeraar beoordeelt het recht op uitkering van het ziekengeld (loondoorbetalingsverplichting)
Om te beoordelen of u recht heeft op ziekengeld bekijkt de verzekeraar of u conform de polisvoorwaarden voor de loondoorbetalingsverplichting verzekerd bent, de ziekmelding onder de dekking van uw verzuimverzekering valt en er is voldaan aan de Wet verbetering Poortwachter.

Stap 3: Wij betalen de schade uit (indien verzekerd)
Is er dekking conform de polisvoorwaarden? Dan keert de verzekeraar het ziekengeld aan u uit. Indien de ziekmelding uw eigen risico in dagen overschrijdt dan berekent de verzekeraar maandelijks achteraf het ziekengeld, u accordeert dit en na ontvangst van het akkoord maakt de verzekeraar de uitkering zo spoedig mogelijk aan u over. Bent u het niet eens met de vaststelling van het berekende ziekengeld? Neem dan contact met ons op via schade@abw.nl of bel 088 – 100 26 50.

Nadat de verzekeraar akkoord heeft gegeven kunt u de uitkeringsspecificatie terugvinden in de verzuimapplicatie.

Stap 4: Wij verhalen eventueel het uitgekeerde ziekengeld op een tegenpartij
Is er sprake van een mogelijkheid tot regres dan verzoeken wij u dit aan ons te melden. In overleg met uw verzekeraar zullen wij beoordelen of er kosten zijn te verhalen op de aansprakelijke derde. Belangrijk is de schade aantoonbaar is toegebracht door een ander persoon (of dier). Ook moet de arbeidsongeschiktheid een direct gevolg zijn van de actie van de andere persoon.

Wanneer een werknemer niet wil meewerken aan regres dan houdt het helaas op. Het is namelijk de verzekeraar of gevolmachtigde die een overeenkomst heeft met de werkgever. Hiermee is de werknemer geen partij waarmee er direct een verbintenis is. Daarom kan er alleen aan de werknemer gevraagd worden of hij/zij wil meewerken, maar niet dwingen. Wanneer regres plegen te diep zou ingrijpen op de privacy van de werknemer wordt dit afgeraden.