Uitbesteding van vervoer in het Verenigd Koninkrijk (VK): waar moet je op letten?

Geplaatst 22 May 2024

Bij grensoverschrijdend vervoer van en naar het VK kan het voorkomen dat transportbedrijven het traject binnen het VK uitbesteden aan lokale wegvervoerders. In dit voorbeeld gaan we uit van een Engelse wegvervoerder. Belangrijk is om goed op te letten welke voorwaarden jij bent overeengekomen met je opdrachtgever voor deze vervoersopdracht (CMR-verdrag) en welke voorwaarden de Engelse wegvervoerder inbrengt. Standaard wordt door de Engelse vervoerder uitgegaan van binnenlands vervoer en dus niet van grensoverschrijdend vervoer (CMR). Waar moet je dan precies op letten bij het uitbesteden van transport aan Engelse wegvervoerders?
De Engelse wegvervoerder is in principe aansprakelijk voor eventuele schade tijdens het transport. In het VK zijn echter de Road Haulage Conditions de gangbare voorwaarden die wegvervoerders gebruiken voor binnenlands transport. Deze voorwaarden hebben een verregaande beperking van de aansprakelijkheid ten opzichte van het CMR-verdrag. Als er schade optreedt, ben je als wegvervoerder aansprakelijk tot aan de CMR-limiet, maar je kunt slechts een klein deel van de schade verhalen op de Engelse wegvervoerder. Er ontstaat dus een hiaat.

Om dergelijke discussies te voorkomen, is het essentieel om goede afspraken te maken met de Engelse wegvervoerder en mogelijk het CMR-verdrag van toepassing te verklaren. Om dit niet bij elke vervoersopdracht apart te moeten doen, wordt het aangaan van een charterovereenkomst aangeraden. Deze overeenkomst vormt de basis voor elke transportopdracht en biedt de mogelijkheid om specifieke bepalingen op te nemen.

Het is van groot belang dat de aansprakelijkheidsbepalingen, die je overeenkomt met de Engelse wegvervoerder, gelijk zijn aan de aansprakelijkheid die je zelf van rechtswege hebt, dan wel die je specifiek bent overeengekomen met je opdrachtgever. Het advies is om met de Engelse wegvervoerder af te spreken dat het CMR-verdrag van toepassing is, dan wel andere specifieke bepalingen van toepassing zijn, op binnenlands transport in het VK. Daarnaast is het verstandig om een bewijs van verzekering bij deze vervoerder op te vragen, waaruit blijkt dat CMR-vervoer voor binnenlands vervoer in het VK meeverzekerd is en na te gaan of de premie betaald is.

Door deze aanbevelingen te volgen, vergroot je de kans om een aansprakelijkheidsclaim succesvol te verhalen op de vervoerder. Houd er rekening mee dat de kosten voor een gerechtelijke procedure in het VK zeer hoog (kunnen) zijn.

Bel ons direct!

+31 (0)88 100 26 00