Boerenprotesten: impact op de wegvervoerder

Geplaatst 30 January 2024

De boeren in onder andere Frankrijk, België en Duitsland eisen betere werk- en leefomstandigheden en uiten dit door middel van talrijke protesten. Overal ontstaan protesten waarbij boeren de snelwegen blokkeren. Op sommige plaatsen zijn vrachtauto's aangevallen omdat de boeren de lading zien als oneerlijke concurrentie. Wat voor impact heeft dit op jouw bedrijf en hoe zit het met de vergoeding van de schade?

Impact op de wegvervoerder

Wegvervoerders worden direct en indirect getroffen door de boerenstakingen. Door de blokkades op de snelwegen wordt het transportnetwerk ernstig verstoord. Blokkades op belangrijke wegen en snelwegen hebben geleid tot vertragingen en omleidingen, in sommige gevallen zelfs tot annuleringen van transportroutes. Wegvervoerders ervaren hierdoor (flinke) vertragingen, hogere operationele kosten en schade aan (bederfelijke) goederen als gevolg van de vernielingen of de vertragingen. In sommige gevallen worden vrachtauto’s zelfs aangevallen en ontstaat naast ladingschade ook materiële schade aan de combinatie. Dit heeft niet alleen financiële gevolgen voor wegvervoerders, maar kan ook leiden tot reputatieschade en het verlies van klanten.

Wie is verantwoordelijk voor de vergoeding van de schade?

Bij het vervoeren van goederen via of naar Frankrijk, België of Duitsland is het verstandig om vooraf met de opdrachtgever of de planning te overleggen over mogelijke problemen tijdens het transport. Vraag zowel voor als tijdens de rit om duidelijke instructies.

De verantwoordelijkheid bij schade hangt volledig af van de situatie. Het is essentieel voor de verzekering dat je als vervoerder alle mogelijke maatregelen neemt om gevaar te vermijden. Volg het advies van autoriteiten op en vermijd snelwegen waar protesten plaatsvinden. Als je toch in een situatie belandt waarin schade kan optreden, volg dan de onderstaande tips op.

Als je twijfelt over de dekking van je vrachtwagencombinatie of lading, neem dan gerust contact op met een van onze medewerkers. We staan klaar om je verder te helpen.

5 Tips voor wegvervoerders tijdens de boerenprotesten

1. Houd contact met de opdrachtgever en/of de planning.

Neem van tevoren contact op met jouw opdrachtgever en/of de planner en bespreek de risico’s van het transport. Houd tijdens het verrichten van de transportopdracht ook de opdrachtgever en/of de planning op de hoogte van de situatie.

2. Zorg ervoor dat je afspraken met de opdrachtgever schriftelijk vastlegt.

Bevestig je mondelinge afspraken altijd schriftelijk, bijvoorbeeld via e-mail, om misverstanden met de opdrachtgever te voorkomen. Laat duidelijk weten dat je niet automatisch aansprakelijk bent voor schade als gevolg van verwachte problemen onderweg. Eventuele onvoorziene gebeurtenissen worden behandeld volgens de CMR-bepalingen en de geldende polisvoorwaarden bij schade aan de lading.

3. Breng jezelf niet in gevaar.

Belangrijk is dat de chauffeur zichzelf niet in gevaar brengt. Is de situatie onveilig? Blijf dan in de cabine totdat het gevaar geweken is. Materiële schade is te herstellen, maar de veiligheid en gezondheid van een chauffeur zijn van onschatbare waarde.

4. Neem contact op met ons.

Het is belangrijk om te benadrukken dat dekking voor schade niet automatisch is gegarandeerd. Indien je geconfronteerd wordt met schade aan je lading, materieel, of ervaart de chauffeur zelf ongemakken, neem dan zo spoedig mogelijk contact met ons op via schade@abw.nl of bel ons op +31 (0)88 100 26 50. Onze medewerkers staan klaar om je verder te helpen en de nodige stappen te ondernemen.

Heb je ter plaatse advies nodig? Voor calamiteiten is ons kantoor 24/7 bereikbaar via +31 (0)88 100 26 50.

5. Doe aangifte bij de politie en verzamel zoveel mogelijk bewijsmateriaal.

Bij schade door een strafbaar feit is het belangrijk, en zelfs verplicht, om aangifte te doen bij de lokale autoriteiten. Het indienen van aangifte stelt de politie of andere autoriteiten in staat mogelijk hulp te bieden bij het vaststellen van de toedracht van het incident. Dit is van waarde bij het bepalen van aansprakelijkheid en het nemen van passende maatregelen.

Als blijkt dat er dekking is voor eventuele schade, dan is het voor de verzekeraar belangrijk dat er voldoende bewijsmateriaal is. Maak gedetailleerde foto's van de schade aan je vrachtauto en/of lading. Als je een dashcam hebt, zet deze dan tijdig aan, aangezien beeldmateriaal waardevol kan zijn.

Hoe zit het met jouw verzekeringen?

In deze onrustige tijd in Frankrijk begrijpen wij de bezorgdheid van wegvervoerders. We streven ernaar om je zo goed mogelijk te ondersteunen. Voor vragen zijn wij tijdens werkdagen bereikbaar van 08:00 tot 17:00 op het nummer +31 (0)88 100 26 40 of per e-mail op relatiebeheer@abw.nl.

Bel ons direct!

+31 (0)88 100 26 00