Interview met E. van Wijk: “We willen vervoersregisseur worden”

Geplaatst 17 October 2023

In dit 75-jarig jubileumjaar van E. Van Wijk Logistics neemt Berthil Wever, CFO bij E. van Wijk, ons mee in het reilen en zeilen van dit familiebedrijf. Berthil heeft binnen zijn rol als CFO in feite drie aandachtsgebieden: Finance, IT en risicomanagement, en wat betreft dit laatste aandachtsgebied vertelt hij ook over de samenwerking met ABW.
Berthil: “Ik ben zes jaar geleden begonnen bij dit bedrijf en eigenlijk puur op gevoel. Normaliter heb ik een lijstje met criteria waaraan een baan moet voldoen en die vink ik af maar dit keer was het een puur gevoelsmatige beslissing. Dat gevoelsmatige typeert E. van Wijk ook, zeer klant- en mensgericht zoals wel vele familiebedrijven. Echter, er is één punt waarop E. Van Wijk afwijkt van een typisch familiebedrijf. Het komt namelijk weleens voor dat binnen een familiebedrijf de baas alle beslissingen doorhakt. En binnen  E. van Wijk is dat absoluut niet het geval. Er wordt goed geluisterd naar alle argumenten en elke beslissing wordt daarop gebaseerd. Dat maakt het werken hier zo prettig aangezien je op die manier ook echt impact kan maken. En tevens is er ruimte voor nieuwe initiatieven en innovatieve ideeën.”

Het bedrijf is toekomstgericht en heeft daarom ook een strategie uitgestippeld  voor de komende vijf jaar, gestoeld op vijf pijlers: klant, personeel, continuïteit, data en duurzaamheid. Berthil: “Misschien niet zulke verassende pijlers maar  het gaat om de invulling hiervan en zeker op het gebied van verduurzaming hebben we echt grote plannen. We kunnen namelijk alleen op het uitvoeringsniveau blijven hangen, in casu het management krijgt een elektrische auto en we hangen wat zonnepanelen op, maar we gaan echt verder wat ook leidt tot andere businessmodellen. We gaan de onderneming vorm geven voor de volgende generatie. Dat betekent onder andere de aanschaf van een aantal  elektrische trucks waarmee we in de Benelux, waar een fijn vertakt netwerk is, klanten kunnen bedienen. Wij geloven in onze eigen kracht in plaats van te wachten tot alles tot in de puntjes is af- en ingekaderd bijvoorbeeld wat betreft laadcapaciteit. Ook geloven we in het aan elkaar knopen van netwerken. Wij hebben toevallig al twee netwerken in de Benelux en Oost-Europa en we kijken nu of we daartussen nog een netwerk kunnen realiseren.”

“We zijn door overnames de laatste decennia behoorlijk gegroeid. Deze overnames zijn niet alleen gedaan vanuit een pure groeigedachte maar ook om aanvullende dienstverlening aan te kunnen bieden om uiteindelijk een “vervoersregisseur” te worden, in feite ook vanuit onze netwerkgedachte. We gaan verder dan een doorsnee  vervoerder maar staan naast de klant om te kijken hoe we zijn logistieke vervoersuitdagingen oplossen.”

Maar dergelijke overnames brengen ook risico’s en dus ook risicomanagement met zich mee . Om daar invulling aan te geven heeft het bedrijf onder andere een Raad van Commissarissen (RvC) opgericht  waardoor bepaalde  beslissingen met betrekking tot de bedrijfsvoering nog extra verantwoord moeten worden. En dat levert scherpe discussies op die weer leiden tot een betere bedrijfsvoering. Berthil: “Om een voorbeeld te noemen: de RvC gaf aan zich zorgen te maken over de breedte van het takenpakket van sommige directeuren, was er niet een te grote span of control. Hierop hebben we het divisiemanagement versterkt zodat er een breder team van professionals is om de taken te spreiden. Ook willen we het personeel meer eigen beslissingen laten nemen, meer verantwoordelijkheid geven voor een heel traject.”

“Op het gebied van risicomanagement zijn we aangenaam verrast door de samenwerking met ABW. Toen onze eigen verzekeringsadviseur met pensioen ging waren we niet blij met de partij aan wie hij zijn adviesbureau had verkocht, van een zeer warm bad kwamen we terecht in een behoorlijk koude relatie. En na de overname van Ryano in 2021 kwamen we in contact met  ABW en het klikte meteen. ABW hanteert dezelfde uitganspunten als wij, namelijk  naast de klant staan om de bedrijfsvoering te verbeteren. Niet direct een polis willen verkopen, maar analyseren welke  bedrijfsrisico’s er zijn binnen het bedrijf en nagaan hoe deze opgelost kunnen worden, mee denken en ook naar de toekomst kijken. We hebben voor ABW gekozen vanwege de menselijke maat -de klik- en de vakinhoudelijke kennis. ABW is een professional in de transportbranche. We worden ook door hen “opgejaagd”, bijvoorbeeld wat betreft het nog verder invoeren van preventiebeleid of een beter gebruik van de Algemene Voorwaarden zodat risico’s voorkomen worden.”

Jeroen Meijers, commercieel directeur ABW: “We kunnen van elkaar leren, ook wat betreft onze eigen toekomst. De toekomstplannen van E. van Wijk zetten ons aan het denken, bijvoorbeeld op het gebied van verduurzaming,  en op die manier houd je elkaar scherp. We vinden het veel interessanter om over de ontwikkelingen in de transportmarkt en bij onze klanten na te denken en te kijken welke oplossingen we kunnen aanbieden. En dat hoeft niet altijd direct een verzekeringsoplossing te zijn.  Zowel ABW als E. van Wijk Logistics gaan voor langdurige relaties, gebaseerd op wederzijds vertrouwen en dat maakt de samenwerking zo waardevol.”

Bel ons direct!

+31 (0)88 100 26 00