Ons fraudebeleid

Voor een goede relatie tussen jou en ons is vertrouwen de basis. We gaan ervan uit dat onze klanten de waarheid vertellen. Helaas blijkt uit verschillende onderzoeken dat een kleine groep klanten misbruik maakt van dit vertrouwen door fraude te plegen. De meerderheid van de klanten vindt terecht dat we verzekeringsfraude streng moeten aanpakken, omdat dit de premies verhoogt. Daarom controleren we schadeclaims en verzekeringsaanvragen om te beoordelen of deze terecht en juist zijn.

We gaan na met wie we een (mogelijke) overeenkomst aangaan

Bij de aanvraag van een verzekering controleren we altijd de identiteit van de aanvrager en de uiteindelijk belanghebbende van een verzekering of financiële dienst. Dit doen we ook bij het uitbetalen van een schadeclaim en we controleren of iemand op een sanctielijst staat.

Wat verstaan we onder fraude?

Fraude is ‘het doelbewust benadelen van de verzekeraar in het voordeel van de fraudeur of een andere persoon’. Hierbij geeft de fraudeur een verkeerde voorstelling van zaken om bijvoorbeeld een verzekering af te sluiten of een hogere uitkering te krijgen dan waar hij recht op heeft. Voorbeelden zijn: het niet eerlijk opgeven van informatie bij het aanvragen van een verzekering, het niet eerlijk vertellen wat er is gebeurd, het veranderen van bedragen op nota’s of meer declareren dan de daadwerkelijke schade, een afgewezen schade nogmaals indienen met een ander verhaal, opzettelijk schade veroorzaken en doen alsof het een ongeluk was, en een letselschade voorwenden of overdrijven.

Voorkom misverstanden

Voorkom fouten en onduidelijkheden. Als je bijvoorbeeld niet goed begrijpt wat we bedoelen met een bepaalde vraag op een formulier, neem dan contact met ons of met je verzekeringsadviseur op. Dit geldt ook wanneer je niet weet hoe te handelen bij een schademelding of welke informatie je moet verstrekken bij het indienen van een schadeclaim. Samen voorkomen we misverstanden door even te bellen met je adviseur of met ons.

Hoe sporen we fraude op?

Bij het accepteren van een verzekering en bij het behandelen van een schadeclaim voeren we een aantal controles uit. Soms is verder onderzoek nodig. We houden ons hierbij aan de wet- en regelgeving op het gebied van fraude. Als we vermoeden dat er sprake is van fraude, informeren we de verzekeraar en zal deze het onderzoek overnemen.

Welke maatregelen treffen we bij fraude?

Als de verzekeraar vaststelt dat er fraude is gepleegd, nemen we maatregelen zoals: de schade niet vergoeden, de gemaakte onderzoekskosten en de al uitbetaalde schadebedragen terugvorderen, alle lopende schadeverzekeringscontracten en eventuele andere contracten opzeggen, geen toekomstige contracten meer aangaan met jou (dit kunnen we uitbreiden tot alle verzekeraars waarvan we een volmacht hebben), de fraude met je persoonsgegevens opnemen in ons interne incidentenregister, melden van je persoonsgegevens aan Stichting CIS ter voorkoming en bestrijding van fraude (zie www.stichtingcis.nl voor meer informatie), en aangifte bij de politie. Welke maatregelen we nemen hangt af van de ernst en omvang van het fraudegeval.

Terugvorderen kosten bij fraude

Voor de interne onderzoekskosten geldt bij schadeclaims een standaard schadevergoeding van € 532, verhaald door SODA (Service Organisatie Directe Aansprakelijkstelling). Bovenop dit bedrag kan SODA namens de verzekeraar ook overige gemaakte kosten of ten onrechte betaalde schade terugvorderen. Als er bij het aanvragen van een verzekering sprake is van fraude, kunnen interne kosten van €101,- in rekening worden gebracht. Meer informatie over SODA vind je op www.so-da.nl.

Fraude melden?

Als je vermoedt dat een verzekerde of een andere relatie fraudeert, kun je dit aan ons melden. Je informatie komt op deze manier rechtstreeks bij onze fraude contactpersonen terecht.Onze fraude contactpersonen gaan vanzelfsprekend zorgvuldig om met je informatie. Meer hierover lees je in onze privacyverklaring.

Als je fraude liever anoniem wilt melden, bel dan met Meld Misdaad Anoniem op telefoonnummer 0800 7000.

Heb je vragen?

Stel ze gerust aan één van onze medewerkers.

+31 (0)88 100 26 00 info@abw.nl