Opvallend meer ladingdiefstallen

Geplaatst 13 September 2023

Verzekeraars, maar ook wij als ABW merken dat er de laatste tijd een opvallende meer ladingdiefstallen plaatsvinden. Vaak betreft het transportopdrachten waarbij gebruik wordt gemaakt van online vrachtbeurzen. Transportcriminelen maken veelvoudig gebruik van de online vrachtbeurzen. Verschillende verzekeraars waarschuwen: ‘Stop met de vrachtbeurzen!’ De schade loopt op tot enorme bedragen.

Wat doen criminelen?

Criminelen kunnen vrij gemakkelijk de informatie over de vracht achterhalen. Het gewicht, de hoeveelheid en de locatie is meteen zichtbaar. Om wat voor lading het gaat is dan niet moeilijk te achterhalen.

In de praktijk is er weinig controle op de vervoerders. Dat is een groot probleem. Criminelen kunnen zich voordoen als een betrouwbare wegvervoerder en zich inschrijven op jouw vervoersopdracht. Vervolgens komt er een vrachtwagen langs die jouw lading komt ophalen. De goederen verdwijnen spoorloos en jij blijft achter met de schade.

Wat zijn de gevolgen?

Door meer ladingdiefstallen krijgen verzekeraars meer kosten en zullen de premies stijgen. Er zijn zelfs al verzekeraars die met een clausule het vervoer van lading bij gebruik van digitale vrachtbeurzen compleet of gedeeltelijk uitsluiten. Daarnaast loop je het risico als vervoerder dat er een extra hoog eigen risico van toepassing is; vaak van minimaal €20.000,-

Dat betekent dat er meer kosten voor eigen rekening komen. Dit willen we natuurlijk zoveel mogelijk voorkomen. Hieronder vind je een aantal adviezen om ladingschades zoveel mogelijk te voorkomen.

Hoe voorkom je ladingdiefstallen?

Natuurlijk doe je er altijd alles aan om ladingdiefstal te voorkomen, maar toch kan het je zomaar overkomen. Hieronder zie je een aantal belangrijke aandachtspunten bij het vervoer van kostbare of diefstalgevoelige lading.

  1. Weet wat je vervoert. Afhankelijk van het type lading wat je vervoert zal de verzekeraar bepaalde beveiligingseisen stellen. Zorg dat je weet welke lading je vervoert en welke beveiligingseisen hieraan verbonden zijn.

  2. Controleer de vervoerder. Besteed geen opdrachten uit aan onbekende bedrijven. Controleer de bedrijven via de website van de NIWO. Ook kun je via Google Maps kijken of er een bedrijf is gevestigd op het opgegeven adres. Vraag verzekeringsverklaringen op bij de daadwerkelijke vervoerder en doe daarna verder navraag bij de verzekeraar.

  3. Bescherm vertrouwelijke informatie. Zorg ervoor dat vertrouwelijke informatie niet wordt verstrekt zonder dat hier door een gezagsdrager toestemming voor is gegeven. De chauffeur behoort geen info te verstrekken over de aard van de lading.

  4. Geef duidelijke instructie aan alle (rechts)personen die betrokken zijn bij het vervoer. Het is van belang om iedereen duidelijke instructies te geven om het transport veilig te laten verlopen. Denk bijvoorbeeld aan instructies voor het laden en lossen, tanken, maar ook bijvoorbeeld het parkeren op een beveiligde parkeerplaats. En zorg dat een ondervervoerder het vervoer niet meer uitbesteed.

Lees hier de vernieuwde brochure van het Verbond van Verzekeraars voor meer informatie over diefstalpreventie. De brochure is een goede richtlijn om te gebruiken bij het vervoeren van kostbare en/of diefstalgevoelige lading.

Bel ons direct!

+31 (0)88 100 26 00