Betalen van de premie

De premie voor je verzekering moet je betalen voordat de verzekering ingaat of wordt verlengd. We kunnen deze premie van je bankrekening afschrijven of je maakt de premie zelf over. Dit hangt af van de afspraken die we samen hebben gemaakt. Je kunt ook zelf kiezen of je per maand of per jaar wilt betalen. Wil je per maand betalen, dan gaat dat altijd via automatische incasso.

Incasseren van de premie lukt niet

Het kan gebeuren dat je op het moment van onze afschrijving onvoldoende saldo op je bankrekening hebt staan om de incasso uit te voeren of dat we niet over je juiste bankrekeningnummer (IBAN) beschikken. We zullen in dat geval nog een keer proberen om de incasso uit te voeren, ongeveer een week na onze eerste poging. Lukt het dan nog niet om de premie af te schrijven, dan sturen we je een bericht dat je de premie zelf aan ons moet overmaken. Lukt het ons regelmatig niet om een premie automatisch te incasseren, dan beëindigen we de automatische incasso en ontvang je in het vervolg van ons een nota. Vanaf dat moment moet je de premie zelf aan ons overmaken. Als je dit niet tijdig doet, dan volgt de werkwijze, zoals staat opgenomen bij 'Je vergeet te betalen'. Betaal je per maand, dan zetten we de verzekering om naar premiebetaling per jaar.

Je vergeet te betalen

Ook kan het gebeuren dat je vergeet om de premie te betalen. Je ontvangt van ons altijd eerst een herinnering. In deze herinnering is een termijn opgenomen, waarbinnen je alsnog kunt betalen. Betaal je dan nog steeds niet, dan wordt de dekking van de verzekering geschorst. Dat betekent dat je nog wel verplicht bent om de premie te betalen, maar dat je geen dekking meer op de verzekering hebt.

Vervolgens ontvang je van ons een aanmaning. Je krijgt van ons dan nog een laatste kans om de premie te betalen. Doe je dat dan nog steeds niet binnen de aangegeven termijn, dan kunnen we de verzekering beëindigen en de incasso overdragen aan ons incassobureau.

Betaal je de premie alsnog, dan gaat de dekking weer in op de dag nadat wij de premie van je hebben ontvangen.

Je kunt niet betalen

Het kan ook voorkomen dat je onvoldoende saldo hebt om de premie te betalen. Neem in dat geval zo snel mogelijk contact met ons op om een betalingsregeling af te spreken.

Als je problematische schulden hebt, dan is het verstandig om dit zo snel mogelijk aan ons te melden. In dat geval adviseren we je contact op te nemen met de Schuldhulpverlening van de gemeente waarin je woont.

Als je geen contact met ons opneemt of je komt de afspraken van de betalingsregeling niet na, dan volgt de werkwijze, zoals staat opgenomen bij 'Je vergeet te betalen'.

Heb je onze hulp nodig?

Neem gerust contact op met één van onze medewerkers.

+31 (0)88 100 26 00 info@abw.nl